Устойчивост

4 Мита За Устойчивата Опаковка

Вашата опаковка играе ключова роля в постигането на Вашите бизнес цели. Опаковките, не са само за защита на продуктите във веригата на доставки, но и начин да представите предимствата и качествата на Вашите продукти, да популяризирате бизнеса си и да повишите осведомеността за бранда. За да постигнете всичко това и да направите опаковката да изглежда колкото се може по-привлекателна, има много различни възможности за печат и конструкция. Всяка технология от своя страна си има своите предимства, ограничения и специфика. Изборът на правилната опаковка е от съществено значение за Вашия успех, a DS Smith може да ви помогне точно с това.

Какво е устойчивост?

 

Накратко, устойчивостта е свързана с поддържането на екологичен баланс. Усилията са насочени в това да поддържаме Земята достатъчно благоприятна за живот както за хората, така и за околната среда. Основната идея е, че не трябва да вземаме повече, отколкото даваме.

 

С нарастващата заплаха от екологична катастрофа надвиснала над нас, много организации и компании се вслушаха в призива за фокус към устойчивостта. Не само трябва радикално да намалят въздействието си върху околната среда, но и да направят позитивна промяна за хората и планетата, където е възможно.

Например, в сферата на електронната търговия един от основните проблеми е прекомерната употреба на опаковъчен материал, а в магазинната мрежа, употребата на пластмасови опаковъчни елементи.

 

Запознайте се с най-често разказваните митове за устойчивите опаковките, които ще развенчаем:

 

1. Устойчивите опаковки не грабват вниманието на потребителя

    

  Опаковките винаги са имали много повече функции, от самото поставяне, защита и транспортиране на  продукта в тях. Те сa важен аспект във взаимоотношенията между брандовете и техните потребители. Благодарение на най-новите технологични постижения, модерни машини, проектиране, щанцоване, отпечатване, сгъване и залепване на опаковки от велпапе, грабването на вниманието на потребителя става все по-лесно.

Днес стремежът е да се постигне по-дълбока и по-емоционална връзка с потребителите. Опаковките вече създават истории, използвайки различни похвати и методи, съчетавайки текст, дизайн, технически характеристики и материали, за да подсилят завладяващите послания и да ангажират аудиторията си.

V-small

 

2.  Устойчивите опаковки се произвеждат от материали с ограничено количество

 

В продължение на близо 80 години развитите икономики са възприели култура на безразборно изхвърляне, като напълно здрави материали отиват направо в коша. Спешната нужда от по-устойчив бизнес модел слага край на тази култура. За много компании целта сега е да се проектират опаковките така, че да имат втори живот извън първоначалната им функция. Разработват се иновативни дизайни базирани на концепцията „Намаляване, повторно използване и рециклиране“.

Опаковките от велпапе са 100% възобновяем и рециклируем продукт.

 

Przykład opakowania, które może być wykorzystane ponownie

 

3. Устойчивите опаковки са скъпи

 

Устойчивият подход означава търсене на начини за намаляване на потреблението на електроенергия, минимизиране на отпадъка и поддържане на високи етични стандарти, за да се осигури най-положителното въздействие върху околната среда.

Целта е опаковката да бъде максимално оптимизирана за всеки продукт, така че да се използва възможно най-малко опаковъчен материал и същевременно да бъде постигната оптимална защита на продукта.

Също така, използвайки устойчиви опаковки, компаниите привличат повече клиенти, които се интересуват от опазване на околната среда. Все повече потребители се обръщат към екологичните варианти за опаковане на техните покупки, като дори биха закупили дадена стока само заради това, че опаковката е рециклирана.

 group shot

 

4. Рециклирането е единственият фактор за устойчивост на опаковките

 

Фокусът не е само върху рециклирането на опаковките. Трябва да се мисли за жизнения цикъл на опаковката – от материалите, използвани в производството й, до това, което се случва, след като попадне в ръцете на потребителя.

Основните фактори за устойчивост са: затваряне на цикъла на кръговата икономика чрез подобряване конструкциите на опаковките, опазване на природните ресурси чрез максимално използване на вложените материали и намаляване на отпадъците и замърсяването.

eco circulair 1