Eлектронна търговия , Ритейл , Устойчивост

Как се променя светът? 4 тенденции, които трябва да бъдат във Вашия радар

Изглежда, че светът се променя с много бързи темпове. Предизвикателството пред нас е да разберем кои промени заслужават нашето внимание и кои ще променят начина ни на работа.

Погледнахме отблизо случващото се и филтрирахме четири ключови тенденции, които анализирахме в нашия Доклад за тенденциите при опаковките: 2020 и след това

Мнение на експерта - подкрепено с факти

 

charles-Lks7vei-eAg-unsplash

Този доклад беше създаден от заинтересовани лидери в нашата индустрия, като представя особеностите в изследователската работа с примери как някои от най-големите брандове в света реагират.

И като експерти в опаковането ние Ви насочваме към иноватовните опаковки, които могат да Ви помогнат не само да се справите с промяната, но и да я използвате като възможност да спечелите конкурентно предимство. Световните брандове реагират на промяната.

 

Четирите ключови тенденции - обобщени

 

       1. Възможност за качване в Инстаграм на момента

        Има повишен акцент в потребителското преживяване. Тъй като удобството се приема за даденост и изборът става безкраен – потребителите търсят уникални преживявания тук и сега. Ние разглеждаме кои са тези преживявания и как може да ги създадете. 

       2. Отворени възможности

Друга тенденция, която се наблюдава по-задълбочено, е споделянето на данни. Благодарение на технологиите се отключват нови възможности за по-тясно сътрудничество по цялата верига на доставки.

       3. Съзнателно потребление 
Осведомеността в областта на околната среда сред потребителите се увеличава по-бързо от всякога, което от своя страна води до промяна в навиците и поведението при пазаруване. Кои са предпоставките за бързото израстване на етичния потребител? Ние ги описваме и представяме как брандовете могат да изградят и спечелят доверие в сърцата и умовете на еко-потребителите. 

       4. Зелено управление

В заключение, не само потребителите налагат промяната. Законодателството се променя бързо и ние ще работим в много по-строга регулаторна рамка в следващите години, като преминем към рециклируеми материали и устойчиви решения в опаковането. Повечете брандове вече реагират на тази промяна, а най-напредналите сред тях предвиждат предстоящото законодателство.

 

Кратък доклад за любопитни (но заети) хора


В света на опаковките всичко е много динамично и няма време да възприемем или бюджетираме всяка новост, която ни заобикаля. Чрез конкретизиране на промените в четири ключови тенденции, които ще окажат влияние върху опаковките, ние считаме, че ще Ви услесним  да бъдете в крак с промените. 

Искате да знаете какво наистина се случва? От къде произлизат тези тенденции? Какво да правите? Прочетете нашия Доклад за тенденциите при опаковките: 2020 и след това и ще изпреварите събитията.