DS Smith

Безплатен бюлетин: “Разопаковаме" потребителските тенденции

Ритейл секторът се променя бързо. Новото поколение потребители следва любимите си марки, но избягва да пазарува в централната част на магазина.

Научете повече за еволюцията на потребителското поведение в нашия доклад.

Изтеглете Вашия безплатен бюлетин

Как да определите поведението нa потребителя

От позиционирането на рафта до ангажирането онлайн и персонализацията – изключително много фактори влияят на решението на потребителя.

Открийте 6 ключови тенденции в ритейла, с които ефективно да определите поведението на потребителя през 2018.

3 интересни факта от бюлетина

  1. Милениалите избягват централната част на магазина

    47% предпочитат да бъдат около периметъра на магазина и за да ги привлечеш към централната част се изискват допълнителни усилия

  2. КСО има значение повече от всякога

    84% от потребителите взимат под внимание Вашата Корпоративната Социална Отговорност, когато взимат решение за покупка.

  3. Персонализираните съобщения увеличават ангажираността

    76% от потребителите са по-склонни да посетят търговки обект, след като са получили персонализирана оферта.