Омниченъл

Казусът с неусвоеното пространство и колко ви струва ?

4 минути четене

Представете си, че всяка година можете да спестявате 25% от транспортните разходи за доставка. В същото време ще намалите въздействието си върху околната среда, ще подобрите ефективността си и ще затвърдите своята марка.

Няма смисъл? Напротив. Защото всичко е свързано. Вие стоите пред неидентифициран проблем. Той се нарича Икономика на неусвоеното пространство.

Икономика на неусвоеното пространство: суровите цифри

 

Помислете върху това: съгласно проучване , проведено от Forbes Insight и DS Smith, средно 24% от всеки контейнер, плаващ в нашите океани, е празен. Това води до еквивалент от около 61 млн. двадесет футови контейнера, които се превозват ненужно всяка година или  грубо $46 млрд. потенциални икономии в световен мащаб.

Защо се случва това? Тъй като бизнесът не е намерил правилния баланс между усвояване на празното пространство от своите  опаковки и правилния размер за оптимално пълнене на контейнерите в същото време.

Нека разгледаме отблизо основните ползи от намаляване на неусвоеното пространство. И защо то трябва бързо да се превърне във висок приоритет от дневния ред на висшето ръководство.

Усвояване на празното пространство … е интелигентен бизнес ход 

Независимо дали Ви е грижа за въздействието върху околната среда и преживяването на клиентите или не (внимание - Tрябва!), усвояването на празното пространство е просто здрав разум.

Как така? Защото ще използвате по-малко опаковъчен материал и ще получите повече елементи в една пратка, например. Добавете към това подобрена ефективност във веригата на доставка и ще видите, че маржовете на печалба нарастват бързо. (Между другото: знаете ли, че цифрово отпечатаните кодове за проследяване също могат да доведат до огромна разлика?)

Единственото препятствие e да се убеди ръководството. Нашето  изследване показва, че само 39% от участвалите в него ­– основно в производство и закупуване  –  имат усещането, хората, вземащи решения в тяхната организация, са наясно с проблема с неусвоеното пространство. Някои от ключовите цифри по-долу може просто да ги убедят…

 

Неизползван потенциал


 • Еквивалент на 61 млн. двадесет футови контейнера се транспортират ненужно.
 • Това се равнява на $46 млрд. в световен мащаб годишно в потенциални икономии.
 • 5 от 10 смятат, че ефективната опаковка може да даде на компаниите предимство пред конкурентите.

Усвояване на пространството чрез опаковката … е по-добре за околната среда

Екологичната цена за транспортиране на въздух е тройна:

 1. Производителите товарят и доставят неусвоено пространство в контейнери, като емисиите на въглероден двуокис са най-малко 122 млн. тона годишно.
 2. Продуктите се произвеждат на сушата и изпращат от дистрибуторските центрове до вратите на клиентите в индивидуална опаковка за електронна търговия. Отново празният пълнеж става проблем, тъй като се добавят излишни опаковъчни материали като въздушни възглавници, хартиени пълнители или полистирол, което води до допълнителен отпадък (да не говорим за допълнителни разходи).
 3. Връщането се добавя към проблема: когато се върне един артикул, с продукта обикновено се връща същото количество неусвоено пространство.

Държава, създадена от неусвоеното пространство

 • 1 от 3 артикула, закупени онлайн, се връщат.
 • Въглеродните емисии от неусвоеното пространство са приблизително равни на годишните емисии на CO2 на страни като Белгия, Пакистан или Аржентина.
 • Само 3 от 10 висши ръководства са провели одити за неусвоеното пространство на доставяните стоки.

Усвояването на пространството чрез опаковката … подобрява преживяването на клиента

Искате ли Вашата отлична репутация да Ви предшества? Осигуряването на страхотно преживяване в клиентите е от решаващо значение – а с нарастването на електронната търговия ролята на опаковките придобива все по-голямо значение.

Все по-често преживяването с опаковката за електронна търговия е единствената точка за контакт с клиента, превръщайки я в единствената възможност за открояване на марката.

Освен че предоставяте приятно преживяване при разопаковане , не забравяйте да подчертавате усилията си за устойчивост: това е нещо, на което модерният клиент обръща все повече внимание. Голяма опаковка с малък предмет не изглежда добре. Искате ли да продължите? Намалете, използвайте повторно и рециклирайте трябва да бъдат вашата нова мантра.

Просто е, наистина: как опакован продуктът влияе върху удовлетвореността на клиента и следователно върху привличането и задържането на клиентите, следователно на приходите.  (Вашият доставчик на опаковки осигурява ли Ви  добавена стойност ?)

Съобразяване с потребителите, предизвикателство за висшето ръководство

 • 1 от 3 потребители избира марки на база тяхното социално и екологично въздействие
 • 5 от 10 потребители смятат, че отпадъците от опаковки са важен екологичен проблем
 • 5 от 10 висши ръководства твърдят, че опаковката не е фактор в преживяването на клиента

Готови ли сте да усвоите пространството чрез вашата опаковка? Откраднете нашите трикове

Усвояване на пространство е добро за Вашата марка, Вашите клиенти и околната среда. Разберете кои стратегии да приемете и се вдъхновете от примери от реалния свят.