Устойчивост

Факти И Митове За Рециклирането | DS Smith

10 минути четене

Чувате ли понякога противоречива информация за това как да разделяте отпадъците си? Знаете ли къде да потърсите надеждна информация? Истината за рециклирането често се изкривява от недоказана информация, предположения и слухове. Те от своя страна се превръщат в митове, които бързо придобиват популярност - особено в интернет. Ето някои факти за рециклирането, които развенчават най-разпространените митове.

Мит 1: Знакът за рециклиране означава, че продуктът ще бъде 100% рециклиран

Как изглежда логото за рециклиране? Ако попитате няколко души за това, може да получите различни отговори. Някои казват, че това е зелен кръгъл знак със стрелки, а други споменават черен или зелен триъгълник.

Това е така, защото върху някои продукти има различни видове символи за рециклиране и всеки от тях означава нещо различно. Потребителите търсят един от тези знаци и смятат, че продуктът може да се рециклира. Това е грешка, която е лесно да се допусне, като се има предвид броят на използваните такива знаци.

Най-популярният знак е примката на Мьобиус (1). Повечето хора разбират, че продуктът може да се рециклира, но това означава само, че има потенциал за рециклиране.

Това не означава, че нещо може да се рециклира или че ще бъде рециклирано. Понякога в примката на Мьобиус се отпечатват проценти. Това показва какъв процент от материала, използван в даден подобект, подлежи на рециклиране. Понякога хората смятат, че това е показател за това каква част от изделието е рециклирано.

Примката на Мьобиус често се бърка със Зелената точка (2). Тя прилича на "Примката на Мьобиус", но показва само, че производителят на опаковката е платил такса за рециклирането или оползотворяването ѝ. Това не означава, че опаковката ще бъде рециклирана или подлежи на рециклиране.

Някои знаци имат вътре в тях отпечатани цифри. Те обозначават материалът, от който е произведен продуктът(3). Например номерата от 20 до 23 означават хартиени опаковки, докато пластмасовите материали са с номера от 1 до 7.

Мит 2: Материалите могат да се рециклират само веднъж

Процесът на рециклиране често се възприема по двусмислен начин: някой произвежда даден продукт, той се използва и след това се рециклира. Процесът обаче не е толкова опростен. Някои продукти могат да се рециклират повече от веднъж. Например знаете ли колко пъти може да се рециклира хартия? Хартията може да се рециклира до 25 пъти.

Нашият производствен модел се основава на затворен цикъл на работа и ангажимент за дългосрочна употреба на вложените материали. Този модел означава, че картонът и хартията, която събираме от различни сектори, се рециклира и се произвеждат нови опаковки от велпапе, което дава старт на кръговата икономика

Този процес ни позволява да постигнем над 80% рециклирани влакна в нашите опаковки, с малък примес от първични влакна. Нашият бизнес модел - както и цялата индустрия за рециклиране - се основава на факта, че материалите непрекъснато се рециклират. Ако системата беше еднократна, индустрията за рециклиране просто нямаше да работи.


 

Мит 3: Всичко, което се изхвърля в контейнера за рециклиране, се рециклира

Проблемът със замърсяването е една от причините за намаляването на производителността в рециклиращата индустрия. Освен това някои изделия не се рециклират, тъй като са твърде трудни за обработка.

Дори ако материалът е събран без съдържание на замърсители, все пак трябва да има пазар и капацитет за рециклирането му. Рециклирането е индустрия, която се определя от търсенето и често е сезонна. Тя може да бъде повлияна от фактори като законодателство и географско положение. Освен това трябва да има връзка между страната, в която се събира суровина, и страната, в която се преработва.

Тъй като рециклирането се определя от търсенето, пазарните тенденции могат да окажат влияние. Ако пазарът е слаб, изделията, които са трудни за рециклиране, могат бързо да се превърнат в излишни и да бъдат депонирани или изгарени. В САЩ например, след някои промени на международния пазар, градовете започнаха да изгарят рециклируеми отпадъци.

Като цяло е необходимо по-добро взаимно разбиране между потребителите и индустрията за това как работи рециклирането и че понякога, за съжаление, то не е отговорност на потребителя.

За щастие, има надежда за промяна. Случаи като описаните по-горе са редки и по-голямата част от рециклируемите материали се рециклират. Освен това в индустрията непрекъснато се въвеждат иновации.

Пример за изделия, които трудно се рециклират, са чашите за кафе. Наличието на микропластмаса в чашите за кафе затруднява процеса на рециклиране, поради което част от рециклиращата индустрия се отказва от тях. Ето защо нововъведения като Coffee Cup Drop Box са толкова важни и защо всички ние трябва да продължим да рециклираме колкото се може по-често.

Мит 4: Рециклират се само тези, които са 100% почистени

В един идеален свят всички изделия, предадени за рециклиране, трябва да са чисти. Препоръчително е те да бъдат добре почистени, преди да бъдат изхвърлени в контейнера за рециклиране. В действителност обаче могат да се допуснат малки количества хранителни остатъци.

Това означава, че ако върху опаковката има малко сос или масло, продуктът може да се рециклира, стига да е минимален. Твърдата храна обаче означава, че продуктът не може да се рециклира.

Тогава защо рециклирането все още е трудно, когато има храна? По принцип храната замърсява процеса на обработка. Това намалява качеството, изисквано в повечето отрасли. Наличието на храна привлича и вредители и паразити по време на процеса на събиране и рециклиране, което създава рискове за здравето и безопасността както на работниците, така и на потребителите.

Нашият съвет остава същият: не забравяйте да отстраните видимото съдържание на храна от продукта и бързо ги изплакнете под чешмата. Опаковката почти винаги съдържа инструкции за това как да пригодите изделието за рециклиране, затова не забравяйте да ги спазвате.

Предоставяне на ефективни решения за рециклиране

И така, дали рециклирането е измама? Загуба на време? Отговорът е категорично "не". В DS Smith непрекъснато се стремим да подобряваме взаимодействието между потребителите и индустрията, да развиваме познанията и да предоставяме иновативни решения за бизнеса.

Като развенчаваме митовете и прозрачно представяме истината за рециклирането, заедно можем да направим голяма крачка към справяне с климатичните промени и осигуряване на по-добри решения за управление на отпадъците.

Автор:

Джонатан Едмундс: С над 10-годишен опит в бранша Джонатан се фокусира върху ключови въпроси, свързани с рециклирането, като гарантира, че всички наши действия отговарят на политиката ни за устойчивост и се стремят към затворен цикъл на производство