Eлектронна търговия

Нови Решения за Вашите Опаковки за Вино

2 минути четене

Не е ли време да помислите за нови решения за Вашите опаковки за вино?

Светът се променя по-бързо от всякога и това се случва и във винения бранш. Към всички наблюдавани досега тенденции се добавиха и промените, които са се случили в контекста на пандемията – факт, който налага да се приеме нов подход към опаковките в лозаро-винарската промишленост.

 

 

По време на пандемията от COVID-19 се наблюдават ясни тенденции за стремително нарастване на потреблението на вино, а с това и нуждата от правилните опаковки, макар и да са с различна динамика в зависимост от навиците на потребителите в дадената страна, както и от резултата от управлението на кризата в нея. Всичко това обаче накара лозаро-винарската промишленост да бъде нащрек, за да се избегнат сериозни дисбаланси на пазара.

Равносметката от пандемията

Във всички страни спирането на туризма и закриването на барове и ресторанти доведe до рязък спад в дейността на търговските обекти и по този начин до намаляване на обема на продажбите. Преминаването към доставки до дома  беше частично и включваше предимно по-евтините продукти. Всички корпоративни маркетингови дейности, големи международни изложения и винени фестивали бяха отменени.

опаковка за вино онлайн 2бр

 

Горепосочените условия затвориха голям брой потребители вкъщи в продължение на месеци, което доведе до увеличено потребление на интернет и социални мрежи по цял свят. Различни по големина фирми - от големи търговци на дребно, специализирани търговци, до винарни или винопроизводителни кооперации разработиха решения за електронна търговия с опция за доставка до дома или услугата "кликни и вземи", в опит частично да поддържат приходите си, но най-вече за да поддържат контакт с потребителите си. Чрез този процес на дигитална трансформация те имат възможност да развиват по-смислени и дългосрочни взаимоотношения с тях, стига да присъстват там, където се намира тяхната аудитория, с най-добрите интересни послания и изображения и да им се предлага най-доброто, по отношение на качество.

опаковка за вино онлайн 1бр

подаръчна опаковка за вино

Промяната в потребителските навици, особено през пандемичния период,  засяга също вида на опаковката

Правилният дизайн на Вашата опаковка трябва да осигурява защита на продукта от повреди, особено сега, когато Вашето висококачествено вино пристига по различен начин до потребителя и е изложено на много повече точки на допир. Опаковката трябва да съчетава функции, които улесняват и осигуряват бързина при поставяне на опаковката в изправено положение от дистрибутора, лесно отваряне от потребителя и безопасносно транспортиране. Опаковката трябва да е съобразена с екологичния отпечатък на бранда Ви, да е 100% резиклируема, с оптимизиран дизайн и употреба само на необходимите материали, за да се избегне излишното свръхопаковане. Тя трябва да предава посланията на бранда, да разказва Вашата история и да е с екологична идентичност, за да утвърдите доверието към бранда Ви.

От гореизложеното е ясно, че светът на виното се променя и независимо от старите или новите фактори,  които засягат пазарите, опаковката е средство за комуникация с потребителите и ако тя е проектирана и използвана правилно, може да допринесе за отлично потребителско преживяване, отлична репутация и повече продажбите.

Не мислите ли, че е време за нови решения за Вашите опаковки за вино? 

Wine packaging solutions pictures EL

Сега можете да се възползвате от опита и знанията нa дизайнерите на DS Smith и да намерите правилните опаковъчни решения за Вашата дистрибуционна мрежа, въз основа на предпочитанията на потребителите, на които сте заинтересовани да отговорите в световен мащаб и в страната. Ще се радваме да споделим знанията си, да оценим въздействието върху Вашия бизнес и да преоткрием Вашите опаковки в един променящ се свят.