DS Smith

Доклад за тенденциите при опаковките

 

Светът днес се променя невероятно бързо. В резултат на това да се поддържа определено ниво е все по-голямо предизвикателство, както и едновременно с това да се постигне развитие.

В този доклад ние анализираме как точно светът се променя, само за да продължим бързо напред със стратегически съвет за това как бизнесът може да действа и да реагира на тези промени – предизвикателствата и възможностите, които те носят със себе си.

Изтеглете доклада и научете повече за тези 4 тенденции!

Тези 4 тенденции трябва да бъдат във Вашия радар....

1.Възможност за качване  в Инстаграм на момента

Тъй като удобството се приема за даденост и изборът става безкраен – потребителите търсят уникални преживявания тук и сега.


2.Отворени възможности

Споделянето на данни благодарение на технологиите отключва нови възможности чрез по-тясно сътрудничество по цялата верига на доставки.


3.Съзнателно потребление

Бързият растеж на броя на етичните потребители принуждава компаниите да изграждат и предават доверие и да печелят сърцата и умовете на еко-потребителите.


4.Зелено упрвление

Нормативният натиск се увеличава, което ще доведе до промяна и ще предизвика промени в използваните материали и прилаганите решения.