Устойчивост

Ролята на опаковката в кръговата икономика: 5 принципа за реализацията ѝ

Ние в Ди Ес Смит непрекъснато сме изправени пред предизвикателството внимателно да обмисляме и намаляваме въздействието върху околната среда чрез нашите решения за опаковане. Преоткриваме опаковките на по-вискоко ниво в един променящ се свят и разработването им в съотвествие с кръговата икономика е по-важно отвсякога, за да бъдем най-добрият партньор за нашите клиенти и да допринесем за постигането на по-устойчиво общество.

Попитахме наш експерт по опаковките, Иван Манолов, Дизайн мениджър, Ди Ес Смит България АД, как стремежът към кръгова икономика влияе върху конструкциите на опаковките и как те взаимно се допълват.

Можете ли да обясните накратко какво е кръгова икономика?

Днешното общество има неустойчив линеен модел на потребление (вземи – направи - изхвърли), който е най-разпространен във всички производствени системи. Създаването на кръгова икономика означава, че вместо даден използван продукт да се изхвърли (често наричано "край на употребата"), той може да бъде възобновен. Става дума за модел, при който промишлената система е възстановима, както по замисъл, така и по дизайн и конструкция.

Защо дизайнът на опаковката е от съществено значение за кръговата икономика?

Дизайнът е един от ключовите елементи на кръговата икономика. Той заема централно място в нея. Традиционният дизайн (като традиционно потребление) е предназначен само да удовлетвори нуждите на крайния потребител. Ако мислим за проектирането на кръговата икономика, трябва да разширим погледа си. Трябва да вземем предвид не само крайния потребител, но и влиянието, което има нашият дизайн върху всички аспекти и заинтересовани страни. Трябва също така да идентифицираме и да се справим с всички нежелани последици от нашия дизайн и конструкция на опаковката.

Фондация Ellen MacArthur наскоро създаде модел, който се основава на три прости принципа. Първият е "изключване на отпадъците и замърсяването". Ако отпадъците не съществуват, продуктите се проектират и оптимизират за повторна употреба. Вторият е "продуктите и материалите да останат в употреба". Идеята за кръгова икономика въвежда изискването за силна устойчивост на компонентите на продукта. И третият е "регенериране на естествените системи". Енергията, необходима за функционирането на този цикъл, следва да бъде възобновяема.      

Circular vs linear      

Images: Linear vs Circular – Source Ellen MacArthur Foundation

Тези принципи помагат за разработването на повече кръгови продукти и вече има много вдъхновяващи примери за кръгови дизайни, които се предлагат на потребителите. Ето и някои от тях:

G-star наскоро пусна нова гама от джинси, които са произведени от възобновими и рециклируеми материали и същевременно постигат своите цели за устойчивост по отношение на суровини, производство и рециклиране1.

G-Star image

Source Image: G-star website

Philipps си партнира с архитект Thomas Rau, за да създаде кръгов бизнес модел в осветлението. Резултатът е система за интелигентно осветление, която намалява влиянието върху околната среда и е на приемлива за клиента2 цена.

Philipps image

Image Source: Philipps

Да споменем също Häagen-Dazs, които си партнираха с Loop by TerraCycle, за да намалят отпадъка и да създадат кофички за сладолед за многократна употреба. Продуктите се доставят директно на потребителите в трайна опаковка, която след това се връща за повторна употреба.3

Haagen - Dazs

Image Source: Terracycle

Има още много примери за това как компаниите си партнират, за да отговорят на предизвикателствата за устойчивост. Това се превръща във все по-силна тенденция и е отличителна черта за търговските марки.

Как Ди Ес Смит разработва опаковъчни решения в съответствие с кръговата икономика?

Нашите дизайнери създадоха набор от принципи за кръгов дизайн, които трансформират модела на фондация Ellen MacArthur в опаковъчни решения. За да се определи пътят, са взети предвид три стратегически аспекта в йерархията на отпадъците:

  1. Създаване: оптимизиране на материалите и конструкцията във веригата на доставки (с възможност за 100% възобновяване, рециклиране или разграждане);
  2. Поддръжка: повторно използване на опаковката, връщането й за повторна употреба или промяна на предназначението;
  3. Възстановяване: проектиране на опаковката за лесно рециклиране и/или лесно възобновяване.

Новите принципи за кръгово проектиране ще позволят на нашите дизайнери да прилагат тези ключови точки ежедневно като част от процеса на проектиране в сътрудничеството с клиентите.

Нашите принципи за кръгов дизайн са:

Защита на бранда и продуктите: Опаковките защитават продуктите и всички ресурси, вложени в тях, от физически повреди и отпадъци (удар, падане), условията на околната среда (топлина, влага и прах) и защита на потребителя от нараняване (правилна и лесна употреба)

Оптимизиране на материалите и конструкцията: Без използване на повече материали, отколкото е необходимо. Оптимизирането на опаковъчни материали спестява ресурси и намалява отпадъците, включително конструкцията на опаковката и правилното й предназначение

Поддържане и възстановяване на материалите: качеството, трайността и рециклирането са от ключово значение за продължителното използване на опаковките и материалите, като се премахват отпадъците. Това означава  максимално използване на всяко едно влакно, като възможност за повторна употреба и рециклиране

Максимално увеличаване на ефективността на доставките: Опаковките допринасят за веригите на доставки да бъдат по-ефективни - от преработвателя до потребителя. С прилагането на цялостен подход, който разглежда всяка стъпка по пътя от съхранението до оптимизацията на складовете (спестяване на разходи и въглеродни емисии) до производствената база на клиента, опаковъчните линии и целесъобразното им използване.

Ние намираме по-добър начин: спазвайки нашите ценности, ние поставяме пред себе си и клиентите си предизвикателството да разработваме повече кръгови решения за опаковки

DS-Smith-CDP anim V3

 

Как възнамерявате да внедрите принципите в ежедневната работа на всеки дизайнер?

Като част от принципите на проектирането, ние се стремим да намерим по-добър начин в сътрудничество с клиентите. Първо, ще подредим приоритетите, като се убедим, че всеки дизайнер знае как да прилага принципите и като предложим съвместно обучение с фондация Ellen MacArthur, за да постигнем това. Ние ще поставим пред себе си и пред нашите клиенти предизвикателството да проектираме опаковъчни решения, позволяващи по-голяма устойчивост и кръгов бизнес модел.

Ще представлява ли това интерес за вашите клиенти?

Знаем, че много от нашите клиенти имат високи цели за устойчивост и ние можем да им помогнем чрез решения за опаковане. Затова каним всеки клиент, който проявява интерес към прилагане на принципите на кръговата икономика в конструкцията на техните опаковки,  да се свържете с нас! Очакваме да си сътрудничим за едно кръгово бъдеще.

[1] https://www.g-star.com/en_be/sustainablejeans
[2] https://images.philips.com/is/content/PhilipsConsumer/PDFDownloads/United%20Kingdom/ODLI20171031_001-PDF-en_GB-7036_Circular_Lighting_Digi_WTO_01.pdf
[3]
https://packagingeurope.com/touch-develops-waste-free-container-for-h%C3%A4agen-dazs%E2%80%99/