maloobchod

Plastové vs. lepenkové obaly

Doba čtení 4 minuty

Jsou plastové obaly recyklovatelné nebo recyklované?

Odvětví plastových obalů prošlo v posledních letech řadou změn a k dalšímu vývoji zde dochází prakticky neustále.

Avšak i přes veškerý pokrok zde nadále panuje jistá nejasnost v názvosloví, kde je potřeba rozlišovat mezi dvěma klíčovými termíny: plast recyklovatelný a plast recyklovaný.

Oba termíny mohou být pro běžného spotřebitele snadno zaměnitelné, i když oba popisují jiné skutečnosti.

Jednoduše řečeno, pokud je plastový obal recyklovatelný, je technicky možné jej z recyklovat. Když je plastový obal recyklovaný, je vyroben z recyklovaného plastu.

Z toho plyne, že ne každý recyklovatelný obal prošel nebo projde recyklací.

Na vině zde není ani tak neznalost obou termínů, jako zavádějící označení uváděné na plastových obalech v podobě kulatého piktogramu zobrazujícího dvě rotující šipky.

Tento symbol pro většinu spotřebitelů automaticky značí recyklaci a ti se tak mylně domnívají, že daný kus plastového obalu byl nebo bude recyklován.

Tento piktogram paradoxně nikdy neměl sloužit spotřebitelům jako označení recyklovatelnosti. Byl naopak vytvořen proto, aby pomáhal recyklovacím zařízením roztřídit různé druhy plastů - běžné systémy nakládání s odpady totiž nepřijímají všechny druhy plastů a některé plasty je proto nutné převážet ke zpracování do specializovaných zařízení.

Limity recyklace

Recyklace je samozřejmě lepším řešením, než dovolit rozkládajícím se chemikáliím kontaminovat naši planetu. Avšak ani recyklace není odpovědí na všechny problémy s plastovým odpadem.

Je to tím, že některé druhy plastů jsou na recyklaci náročnější než jiné.

Například obalové materiály, jako jsou potravinářské sáčky či polystyren, jsou sice technicky recyklovatelné, ale pro náročnost celého procesu je prakticky vyloučené, že by mohly být v současnosti recyklovány.

Zatím také není zcela jisté, jestli je pro životní prostředí skutečně lepší je recyklovat nebo ne.

Ptáte se proč?

Speciálně pro potravinové obaly na světě existuje pouze několik zařízení vybavených pro jejich recyklaci.

Přeprava takového materiálu přes půlku světa za účelem jejich recyklace by vytvořila mnohem vyšší uhlíkovou stopu než obaly samotné, nemluvě o znásobení nákladů v celém řetězci.

Některé zdroje dokonce hovoří o tom, že se recyklace dostala do sebezničující fáze.

Ale není všem dnům konec. Jen je v soušasnosti velmi těžké určit, co by mohlo být tím nejlepším řešením v boji proti plastům, protože zatím neexistuje způsob, jak přesně měřit a porovnat možné dopady jednotlivých variant.

Kromě toho, ani s dnešní technologií není možné recyklovat všechny druhy vyráběných plastů.

Zůstane tu s námi plast navěky?

Téměř třetina všech vyrobených plastů prosakuje do našich ekosystémů, kde může zůstat stovky let.

Naštěstí to nutně neznamená zkázu lidstva.

Spolu s tím, jak se vyrábí větší množství plastů, se zároveň objevuje i více způsobů pro jejich zpracování.

Tuto potřebu si začínají uvědomovat i velké značky a obchodní řetězce, které se snaží zaujmout společný postoj s cílem zajistit udržitelnější a inovativnější budoucnost.

Vzniká tak řada iniciativ, jako je například Terracycle, která ve spolupráci s velkými značkami recykluje dříve nerecyklovatelné plasty, i když jsou výsledným produktem zatím jen plasty nižší kvality.

Potom se zde nabízí otázka, jestli je recyklace jedinou možností, jak naložit s použitými plasty?

A to samozřejmě není.

V konečném důsledku firmy chtějí investovat do kvalitnějších řešení, jako je rekultivace plastů, která je ekonomicky výhodnější než recyklace a navíc dosahuje udržitelnějších výsledků.

Podle zprávy „The New Plastics Economy: Catalysing action“ vytvořené roku 2017 Světovým ekonomickým fórem a Ellen MacArthur Foundation, by se lidstvo mělo více zaměřit na vytváření cirkulární ekonomiky, která by plastu nedovolila stát se odpadem ani znečištěním.

Tato zpráva nabízí i akční plán schválený více jak 40 světovými průmyslovými lídry. Jeho cílem je zvýšit recyklaci a možnosti opětovného využití plastových obalů až o 70 %, přičemž 30 % je zaměřeno na inovace a redesign.

“Naléhavě potřebujeme změnit globální toky plastových obalů, pokud chceme i nadále těžit z výhod tohoto všestranného materiálu […].“ Paul Polman, CEO, Unilever

Za tímto účelem byly vytvořeny 3 strategie vedoucí ke změně globálního trhu s plastovými obaly:

  1. Potřebujeme omezit všechny problematické a nepotřebné plasty radikálním zvýšením míry recyklace a zlepšením její kvality. Podle Ellen MacArthur Foundation nebude přibližně 30 % plastových obalů nikdy znovu použito ani recyklováno. Nadace proto vybízí společnosti ke zkoumání nových technologií, jako je chemická recyklace, aby s jejich pomocí dokázaly přeměnit dosud nerecyklovatelné plastové obaly na nové druhy plastů, nebo aby propagovaly kompostovatelné obaly.
  2. Opětovné využití plastů nabízí ekonomicky atraktivní příležitosti pro nejméně 20 % plastových obalů. Pro obaly tak musíme zavést inovativní strategie zajišťující to, že plasty, které skutečně potřebujeme, jsou opakovaně použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné. A k tomu vyvíjet nové cirkulární modely, kde znovu použitelné obaly nahradí obaly na jedno použití.
Musíme udržet všechny používané plasty v ekonomice a zároveň mimo životní prostředí tím, že jim najdeme lepší využití. Redesign obalů a systémů pro obalové hospodářství může posílit recyklaci jako ekonomicky atraktivní alternativu skládek, spalování a energetického využití zbývajících 50 % plastů.

Lepenkové obaly jako chytrá alternativa

Obalový průmysl si musí vědomě zvolit chytřejší obaly, ve kterých může hrát lepenka zásadní roli pro svou jednoduchost a udržitelnost.

Níže naleznete několik doporučených kroků, které můžete snadno implementovat ve vaší firmě a snížit tak množství používaných plastových obalů.

Smršťovací fólie

Ukázkovým příkladem nepotřebného použití plastů je smršťovací fólie na láhvích a plechovkách. Jednoduše se jí zbavte. V porovnání s lepenkovými trayi nemá plast žádné výhody a po provedení jednoduchých designových změn jimi může být zcela nahrazen.

Plastové košíčky a krabičky

Ovoce a zelenina jsou často převážené v plastových košíčcích či krabičkách. Plasty používané v současnosti pro jejich výrobu patří mezi ty nejméně recyklovatelné. Přitom jsou snadno nahraditelné kartonovými obaly a brzy budou na trhu i papírové alternativy k flow wrap obalům.

Polystyren

Polystyren je sice na první pohled lehký materiál, ale velmi nákladný na recyklaci. Proto v další dekádě polystyren pravděpodobně zcela vymizí z našich životů. Jeho použití můžete zcela nahradit lepenkovými obaly se správnými ochrannými vlastnostmi - je to tak snadné, že?

Plastové výplně používané v e-commerce

Bublinková fólie či vzduchové polštářky jsou všechny vyrobené z tenké plastové membrány a i přes to dosahují pouze 7-15% míry recyklace. I zde je velmi jasná náhrada: papírová vlnitá lepenka, papírová bublinková lepenka nebo na míru vyrobený papírový obal.

 

Závěrem znovu připomínáme, že zatím neexistuje jediné jednoduché řešení, které by zastavilo plasty před znečišťováním planety.

A i když ani lepenka není univerzálním řešením pro všechny případy, měli bychom se ji snažit používat častěji.

Na trhu s lepenkou existuje řada nových technologií umožňujících vyrábět například lepenku, která je plně kompostovatelná v domácnosti.

Nabízejí se také inovativní způsoby dodávající lepence nové možnosti využití.

Vezměme si například jednorázové šálky. I když většina z nás ví, že používání znovu použitelných kávových šálků je lepší pro životní prostředí, mnozí z nás stále používají ty jednorázové.

Společnost DS Smith proto spustila program pro sběr a recyklaci kávových šálků na jedno použití od soukromých britských podniků pomocí speciálně navrženého sběrného boxu. S jeho pomocí zajišťujeme recyklaci stovek milionů jednorázových šálků každý rok.

Chcete se dozvědět více o tom, jak v DS Smith řešíme nahrazení plastů?

Podívejte se na náš whitepaper: Transforming the supermarket aisle