Omnichannel

Ovatko nämä neljä trendiä tutkallasi?

Koko maailma on murroksessa, joka tapahtuu hyvin nopeaan tahtiin. On haaste ymmärtää, mitkä asiat vaativat huomioitamme – mitkä ovat niitä, jotka oikeasti näyttävät mihin olemme menossa.

Olemme tutustuneet asiaan lähemmin ja valinneet neljä avaintrendiä, joita tarkistelemme Packaging Trend Report: 2020 and beyond - raportissamme.

Faktoihin nojautuva asiantuntijan arvio 

 

charles-Lks7vei-eAg-unsplash

Raportti perustuu pakkausliiketoiminnan johtavien toimijoiden näkemyksiin, joita on höystetty tutkimustiedolla miten asiat maailmassa muuttuvat. Lisäksi mukana on esimerkkejä, miten jotkin maailman suurimmat bränditalot ovat tilanteeseen reagoineet.

Ja koska DS Smith on pakkausalan asiantuntija, johdattelemme raportissa lukijan matkalle, jossa innovatiivinen pakkaus ei vain auta muutoksen kanssa, vaan tuo mahdollisuuden luoda kilpailuetua.

Neljä trendiä lyhyesti

 1. Instagramin arvoinen kaiken aikaa
  Ostokokemuksen merkitys korostuu. Koska mukavuudenhalu on jo itsestäänselvyys, ja valintojen määrä on kasvamassa rajattomaksi, etsivät kuluttajat uniikkeja kokemuksia. Tarkastelemme raportissa mistä on kyse ja miten merkityksellisiä kokemuksia voi synnyttää. 
 2. Avoimet mahdollisuudet
  Toisena trendinä voidaan nähdä toimitusketjun eri vaiheiden syventynyt yhteistyö. Teknologia mahdollistaa tiedonvaihtoa, mikä tarjoaa uusia tiiviimpiä mahdollisuuksia toimitusketjun eri toimijoiden välille. Kerromme esimerkkejä, miten tällainen yhteistyö voi auttaa tehokkuuden parantamisessa.
 3. Tiedostava kuluttaminen
  Kuluttajien tietoisuus ympäristöasioista  on kasvanut enemmän kuin koskaan ennen ja se on vaikuttanut ostokäyttäytymiseen. Mitä ovat ne asiat, jotka ovat eettisen kuluttamisen taustalla? Raportissa kerromme, miten brändit voivat rakentaa ja vaalia luottamusta, ja voittaa kestävän kehityksen ajattelumallia noudattavan kuluttajan puolelleen.
 4. Vihreät vallanpitäjät
  Viimeisenä asiana nostamme esiin, että kyse ei ole vain kuluttajien asettamasta muutospaineesta. Lainsäädäntö muuttuu voimakkaasta ja tulemme toimimaan tulevaisuudessa huomattavasti säännellymmin, millä on myös vaikutus käyttämiimme materiaaleihin. Useimmat vähittäiskaupan brändeistä reagoivat jo tähän, fiksut ennakoivat innovatiivisesti ja proaktiivisesti tulevan lainsäädännön vaikutuksia.

Tiivis raportti kiinnostuneille, mutta kiireisille

Maailmassa tapahtuu paljon, mutta suuntaa ei voi muuttaa jokaisen uuden asian tullessa eteen. Kävimme läpi nopeasti muuttuvasta maailmasta monia muutoksia ja kirkastimme ne neljän otsikon alle. Näillä neljällä trendillä on vaikutus pakkauksiin, ja toivomme, että raportista on apua muutoksen kourissa painiville.

Haluatko tietää mitä on tekeillä? Mistä nämä trendit syntyvät? Miten toimia niiden kanssa? Lue Packaging Trend Report: 2020 and beyond, ja olet taas askeleen pidemmällä.