| 1 min

Viisi pääperiaatetta kiertotalousmallin mukaiseen suunnitteluun

toukokuuta 8, 2020

Me DS Smithillä haastamme itseämme jatkuvasti arvioimaan kriittisesti pakkausratkaisujamme ja vähentämään niiden ympäristövaikutuksia. Tavoitteemme on määritellä uudelleen, mitä pakkaus tässä muuttuvassa maailmassa itse asiassa tarkoittaa. Kiertotalouden mallin mukaisten pakkausten suunnittelu on tärkeämpää kuin koskaan. Haluamme varmistaa, että olemme asiakkaillemme paras kumppani, ja kantaa kortemme kekoon kestävämmän yhteiskunnan rakentamisessa.

Kysyimme omalta pakkaussuunnittelun erikoisosaajaltamme, Paul Johnsonilta, miten matka kiertotaloutta kohti vaikuttaa pakkaussuunnitteluun ja kuinka nämä kaksi asiaa voivat myös täydentää toisiaan.

Kerrotko lyhyesti, mitä kiertotalous tarkoittaa? 

Nyky-yhteiskunnan kestämätön, niin sanottu lineaarisen kuluttamisen malli (ota-valmista-hävitä) on ollut pitkään vallalla käytännössä kaikissa tuotantojärjestelmissä. Kiertotalous tarkoittaa sitä, ettei kertaalleen käytettyä tuotetta hävitetäkään vaan se voidaan palauttaa käyttöön. Näin tuote ei tule elinkaarensa päähän vaan se aloittaa uuden kierron. Tällaisessa mallissa teollinen järjestelmä on luonteeltaan uudistavaa, niin tavoitteiltaan kuin jo alkuvaiheen suunnittelultaankin.

Miksi suunnitteluvaihe on niin tärkeä kiertotaloudessa?

Suunnittelu on itse asiassa yksi kiertotalouden ydinelementeistä. Se on asian keskiössä. Perinteisen suunnittelun – kuten perinteisen kulutuksenkin – ainoana tavoitteena on ollut loppukäyttäjän tarpeiden täyttäminen. Kiertotalousmallin mukaisessa suunnittelussa on otettava paljon laajempi näkökulma. Loppukäyttäjän lisäksi huomiota kiinnitetään suunnittelun vaikutuksiin kaikista näkökulmista ja kaikille sidosryhmille. Silloin on myös pakko tunnistaa suunnittelun tahattomatkin seuraukset ja ottaa niihin kantaa.

Ellen MacArthur -säätiö on luonut mallin, joka perustuu kolmeen yksinkertaiseen periaatteeseen. Ensimmäinen on se, että suunnittelussa eliminoidaan aiheutuneet jätteet ja saasteet (“design out waste and pollution”). Kun jätettä ei synny, tuotteet voidaan suunnitella ja optimoida purkamisen ja uudelleenkäytön kehäksi.

Toinen periaate on se, että tuotteet ja materiaalit pidetään käytössä (“keep products and materials in use”). Kiertomalli pitää sisällään tiukan kestävyysvaatimuksen tuotteen komponenteille.

Kolmas periaate kehottaa hyödyntämään luonnon järjestelmien uudistumisvoimaa (”regenerate natural systems”). Kierron vaatiman energian tulisi olla luonnostaan uusiutuvaa.

Circular vs linear      

Kuvat: Lineaarinen malli vs. kiertomalli. Lähde: Ellen MacArthur -säätiö

Nämä periaatteet auttavat ohjaamaan yhä useampien tuotteiden suunnittelua kiertotalousmallin suuntaan. Kuluttajille suunnatusta, kiertotalousmallin mukaisesta suunnittelusta on olemassa jo monta toimivaa ja inspiroivaa esimerkkiä. Esittelemme tässä niistä muutamia.

G-star lanseerasi hiljattain uuden farkkumalliston, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota toimitusketjun suunnitteluun. Tavoitteena oli täyttää kestävyystavoitteet niin materiaalilähteiden, tuotannon kuin kierrätettävyydenkin [1].

G-Star image

Kuvan lähde: G-starin verkkosivut 

Philipps halusi luoda kiertotalouden mukaisen valaistusratkaisun ja aloitti yhteistyön arkkitehti Thomas Raun kanssa. Yhteistyö johti Philippsille räätälöityyn, älykkääseen valaistusratkaisuun, joka myös täyttää asetetut tila- ja kuluttajahintavaatimukset [2]

Philipps image

Kuvan lähde: Philipps

Häagen-Dazs puolestaan hyödyntää TerraCyclen Loop-ratkaisua ja on onnistunut sen avulla kehittämään jätettä vähentävän, uudelleenkäytettävän jäätelöpakkauksen. Tuotteet toimitetaan suoraan asiakkaalle tukevassa pakkauksessa, joka palautetaan tyhjänä uudelleenkäyttöä varten [3].

Haagen - Dazs

Kuvan lähde: Terracycle

Yritysten yhteistyöstä ja tavoista vastata kestävyyshaasteeseen on lukuisia muitakin esimerkkejä. Trendi on vahvistumassa, ja ratkaisut ovat brändeille merkittäviä erottautumistekijöitä.

Kuinka DS Smith suunnittelee kiertotalousmallin mukaisia pakkausratkaisuja?

Suunnittelijamme ovat luoneet kiertotalousmallin mukaiselle suunnittelulle periaatteet, joissa sovelletaan Ellen MacArthur -säätiön kiertotalousmallia pakkausmaailmaan. Toimintaa ohjaavat kolme jätehierarkiasta tuttua, strategista perusajatusta:

  1. Syntyvaihe: materiaalien ja rakenteiden optimointi. Suunnittelussa huomioidaan koko toimitusketju ja materiaalien kiertokulku (100 % uudistuvaa, kierrätettävää tai hajoavaa)
  2. Käyttövaihe: pakkauksen uudelleenkäyttö samassa muodossa, pakkauksen palautus uudelleenkäyttöä varten tai pakkauksen käyttäminen toiseen tarkoitukseen.
  3. Palautusvaihe: pakkauksen suunnitteleminen helposti kierrätettäväksi ja/tai palautettavaksi.

Kiertotalousmallin mukaisen suunnittelun uudet periaatteet auttavat suunnittelijoitamme siirtämään keskeiset asiat käytäntöön jokapäiväisessä suunnitteluprosessissaan – ja proaktiivisesti myös yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Kiertotalouden mukaisen suunnittelun periaatteemme (Circular Design Principles) ovat:

Suojele brändejä ja tuotteita: Pakkaukset ja niihin investoidut resurssit suojaavat tuotteita fyysisiltä vaurioilta ja lialta (iskut, putoaminen, tärinä) sekä ympäristöolosuhteilta (kuumuus, kosteus ja pöly). Lisäksi ne suojaavat ihmisiä ergonomisilta haitoilta ja helpottavat käsittelyä.

Optimoi materiaalit ja rakenne: Materiaalia käytetään vain tarvittava määrä. Pakkausmateriaalien optimointi säästää resursseja ja vähentää jätettä. Tämä pitää sisällään sekä varsinaisen rakenteen (materiaalin käyttö vain välttämättömiin kohtiin) että käyttötarkoituksen huomioimisen.

Materiaalien kestävyys ja talteenotto: Laatu, käyttökestävyys ja kierrätettävyys ovat keskeisiä asioita pakkausten ja materiaalien pitkän käyttöajan varmistamisessa ja jätteen välttämisessä. Kuitujen käyttö on maksimoitava ja pakkausten arvoa ajateltava alkuperäistä käyttötarkoitusta pidemmälle (uudelleenkäytettävyys, kierrätettävyys).

Toimitusketjun tehokkuuden maksimointi: Pakkaukset parantavat toimitusketjujen tehokkuutta alkutuotannosta aina kuluttajalle asti. Kokonaisvaltaisessa ajatusmallissa huomioidaan jokainen vaihe varaston optimoinnista (kulujen ja hiilijalanjäljen pieneneminen) aina asiakkaan tuotantolaitoksiin, pakkauslinjoihin ja optimoituun ergonomiaan.

Jatkuva parantaminen: Kun elämme arvomme todeksi, haastamme itsemme ja asiakkaamme kehittämään yhä paremmin kiertotalousmallia noudattavia ratkaisuja.

DS-Smith-CDP anim V3

 

Miten periaatteet viedään käytäntöön jokaisen suunnittelijan arjessa?

Yksi osa suunnitteluperiaatteitamme on, että pyrimme jatkuvaan parantamiseen yhdessä asiakkaidemme kanssa. Pidämme ensinnäkin tärkeänä, että jokainen suunnittelija osaa soveltaa periaatteita käytäntöön. Siksi rakennammekin yhteistä koulutusta Ellen MacArthur -säätiön kanssa. Haastamme paitsi itsemme, myös asiakkaamme suunnittelemaan pakkausratkaisuja, jotka mahdollistavat entistä kestävämmän ja kiertotaloutta yhä vahvemmin tukevan tulevaisuuden.

Kiinnostavatko tällaiset asiat asiakkaita?

Tiedämme, että monilla asiakkaillamme on kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteet, ja voimme auttaa heitä asiassa pakkausratkaisujemme avulla. Kutsumme kaikki kiertotalouden mukaisista suunnitteluperiaatteista ja niiden soveltamisesta kiinnostuneet asiakkaat lämpimästi tervetulleiksi ottamaan meihin yhteyttä! Teemme mielellämme yhteistyötä kiertotalouden mukaisen tulevaisuuden puolesta. 

[1] https://www.g-star.com/en_be/sustainablejeans
[2] https://images.philips.com/is/content/PhilipsConsumer/PDFDownloads/United%20Kingdom/ODLI20171031_001-PDF-en_GB-7036_Circular_Lighting_Digi_WTO_01.pdf
[3] https://packagingeurope.com/touch-develops-waste-free-container-for-h%C3%A4agen-dazs%E2%80%99/