retail , održivost

Novi zahtjevi potrošača svježih proizvoda

Učinci današnjih megatrendova, klimatskih i ekoloških promjena, prenapučenosti, digitalizacije, pandemije, energetske krize, te rastuće potražnje za hranom utječu na sve sfere našeg života. Istodobno, očekivanja potrošača od proizvoda koje kupuju postaju sve raznolikija, a od kompanija i organizacija se očekuje da smanje svoj utjecaj na prirodni svijet.

Tržište svježih proizvoda

Globalni napori u pogledu održivosti i svjetski ekonomski procesi pokreću kompanije koje se bave proizvodnjom svježih proizvoda da koriste nove, inovativne materijale. Iako se kod pakiranja svježih proizvoda moraju zadovoljiti mnogi aspekti, postoje brojna ambalažna rješenja.

Kompanije koje proizvode svježe proizvode nisu u lakoj situaciji kada je riječ o ambalaži, jer su s jedne strane globalni ekonomski procesi značajno poskupili tradicionalnu ambalažu, a s druge je strane sve veći pritisak za korištenjem ekološki prihvatljivih materijala, što se bez jedinstvene regulative može postići samo podizanjem potrošačkih cijena.

fruit&vegetable

 

Mnogo je aspekata, ali malo dobrih ambalažnih rješenja

Pandemija je povećala potražnju za svježim proizvodima u Hrvatskoj, kod kojih ambalaža ima ključnu ulogu u očuvanju kvalitete i roka trajanja. Također se sve više traže održiva ambalažna rješenja, kako s potrošačke, tako i s proizvođačke i s komercijalne strane. Međutim, gledajući pobliže ambalažu svježeg voća i povrća, održiva ambalaža se najviše koristi u slučaju premium proizvoda.

 

Promjene u regulativi

Od srpnja 2021. godine stupila je na snagu Direktiva Europske unije kojom se zabranjuje stavljanje na tržište brojnih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu, posuda za hranu i piće od ekspandiranog polistirena, te proizvoda od oksidativno razgradive plastike. Francuska slijedi još strožu direktivu, temeljenu na odredbama "AGEC - Anti-Waste and Circular Economy Act" kojom se zabranjuje prodaja voća i povrća u plastičnoj ambalaži, te upotreba plastičnih etiketa i natpisa. Borba za održivost već je objavila rat plastici za jednokratnu upotrebu (plastična ambalaža bit će zabranjena i u Poljskoj od 2024. godine), no koje će biti rješenje?

 

fruit&vegetable_packaging1

 

Održiva ambalažna rješenja

Zamjena klasičnih ambalažnih materijala nije lak zadatak, jer je kod svježih proizvoda očuvanje vlage jednako važno kao i aspekti očuvanja roka trajanja i kvalitete okusa.

Prema podacima iz izvješća Packaging Industry, tržište održivih ambalažnih rješenja će narasti s 225 milijardi dolara u 2018. godini na 310 milijardi dolara do 2024. godine. Stoga je jasan trend da kompanije i istraživački instituti diljem svijeta nastoje razviti nove materijale ili preispitati stare materijale, da odgovore na izazove koji dolaze sa svih strana.

DS Smith neprestano razvija održiva ambalažna rješenja koja se koriste kao zamjena za plastičnu ambalažu.

fruit&vegetable_packaging2

Posljednjih godina, zahvaljujući proizvodnim tehnologijama, ambalaža od valovitog kartona doživjela je značajan razvoj. Dostupna je u različitim varijantama, čvrsta je, ergonomska i prilagodljiva. Također, održava svježinu proizvoda do 3 dana dulje od ostale ambalaže, a budući da je pogodna za zaštitu i prezentaciju proizvoda te omogućuje brzo i učinkovito recikliranje, njezina je popularnost sve veća.

 

Novi materijali na horizontu

Silphia, porijeklom iz Sjeverne Amerike, obećavajući je novi materijal koji može zamijeniti tradicionalni karton na bazi celuloze. Kartonsku ambalažu od Siplhia vlakana prvi su uveli u studenom 2021. godine diskontni lanci u Njemačkoj, te su ju koristili za pakiranje organskih rajčica, jabuka i gljiva.

Rješenje za određene probleme može biti i reciklirani polipropilen (r-PP), odnosno plastika koja se može gotovo beskonačno reciklirati. Reciklirani polipropilen je također proziran i pruža istu kvalitetu i trajnost kao tradicionalna PP (polipropilenska) plastika. Osim plastike koja se može reciklirati, sve je veća uloga biorazgradivih polimera. Ove smjese na bazi škroba i plastike koje se mogu kompostirati potpuno razgrađuju mikroorganizmi tla, pretvarajući ih u ugljični dioksid, humus i vodu.

 

fruit&vegetable_packaging3

 

Tražite pomoć u zamjeni plastike?

DS Smith ima za cilj do 2025. godine ukloniti milijardu komada problematične plastike s polica supermarketa. U samo posljednje dvije godine zamijenili smo preko 313 milijuna komada problematične plastike alternativama koje se mogu reciklirati. Više o našim aktivnostima zamjene problematične plastike možete pročitati ovdje.

Ukoliko želite saznati kako vam DS Smith može pomoći u zamjeni plastike održivijim ambalažnim rješenjima, kontaktirajte nas, te rezervirajte termin za sastanak u našem Sales Officeu, u Zagrebu.