<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=424070995020905&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
e-commerce | 4 min

Opakowanie inteligentne - czym jest i jakie ma zalety

Przyzwyczailiśmy się, że niemal każdego dnia spotykamy się z informacjami dotyczącymi nowych technologii i ich wykorzystania. Mają one zastosowanie również w przypadku opakowań, w których dostarczamy nasze produkty klientom. Sprawdźmy więc, czym są i na czym polega ich innowacyjność.

Wyobraźmy sobie paczkę, która podczas procesu dostawy została upuszczona, co stworzyło realne ryzyko uszkodzenia jej zawartości. Dzięki nowym technologiom czujniki umieszczone w opakowaniu mogą poinformować o tym producenta towaru. Następnie pozwolą na szybkie i obiektywne wskazanie winnego uszkodzenia, a także podmianę produktu jeszcze przed jego dostawą. Pozwol toi uniknąć sytuacji odbijających się negatywnie na jego wizerunku. Brzmi jak futurystyczny sen? Nie, to rzeczywistość, która już dziś jest dostępna dzięki tzw. inteligentnym opakowaniom i ma realny wymiar finansowy. Według analizy Smart Packaging Market worth $39.7 Billion by 2020 tylko w 2015 roku przychody z tytułu inteligentnych opakowań wyniosły 23,5 mld dolarów. Stanowi to niewielki procent globalnego rynku opakowaniowego, ale pokazuje, że opisywane tu rozwiązania mają już na nim swoje miejsce. W ankiecie przeprowadzonej przez Deloitte wśród 400 liderów biznesowych wdrożenie inteligentnych rozwiązań opakowaniowych zostało uznane z kolei za jedno z trzech najważniejszych wyzwań i priorytetów.

września 8, 2020

Inteligentne opakowania dziś

Obecnie jako inteligentne opakowania rozumie się przede wszystkim takie, które pozwalają na bieżąco mierzyć temperaturę, położenie, wstrząsy i wilgotność przesyłki. Już te kilka cech pozwala wyznaczyć dwie główne płaszczyzny, których dotyczą tego rodzaju innowacje – pomiar parametrów produktu i zapewnianie im bezpieczeństwa.

Z uwagi na wysokie koszty produkcji tego rodzaju opakowania wykorzystywane są przede wszystkim podczas transportu przesyłek o wysokiej wartości, które powinny zostać odpowiednio zabezpieczone. Zwiększająca się podaż nowych technologii i spadające koszty sprawiają jednak, że już niedługo możliwe będzie ich powszechne wykorzystanie. Według danych przedstawionych w raporcie Rethinking Packaging średnia cena czujnika przemysłowego spadła o ponad dwie trzecie w porównaniu do 2004 roku. Dalsze spadki cenowe oraz poprawa żywotności baterii używanych do ich zasilania czy wydajniejsze możliwości komunikacji wynikające z rozbudowy infrastruktury sieciowej sprawiają, że już niedługo technologie tego rodzaju mogą na stałe zagościć w opakowaniach wykorzystywanych przez niektóre sektory gospodarki, które wymagają stałego śledzenia jakości przesyłek.

Inteligentne opakowania jutra

Przyszłość niewątpliwie należy do opakowań, w których będą wykorzystywane nowe technologie. Już dziś obserwujemy początek ich wykorzystania, który, aby się upowszechnić, musi zostać jeszcze poddany procesom obniżenia kosztów. Nie oznacza to jednak, że z inteligentnymi opakowaniami mamy do czynienia jedynie na kartach futurystycznych projektów inżynierów. Obecnie funkcjonują na rynku opakowania, których integralną częścią są nowe technologie. Należy patrzeć na nie jako na zapowiedź i przedsmak powszechnego użycia tego typu rozwiązań, który już dziś pokazuje nam kierunek ich rozwoju i szerokie możliwości zastosowania. Niżej prezentujemy kilka ich przykładów.

  • Inteligentne etykiety

Każde opakowanie wymaga identyfikacji i szczegółowego opisu, który pozwoli nie tylko zidentyfikować jego zawartość, ale również dostarczyć do właściwego adresata. Do tej pory w tym celu stosowano najczęściej papierowe, jednorazowe etykiety. Firma Faubel postanowiła jednak to zmienić i do swoich pojemników wielokrotnego użytku wprowadziła wyświetlacze, które są dla nich alternatywą. Zaletą tego typu rozwiązania nie jest jednak zmniejszenie ilości używanego papieru, ale przede wszystkim poprawa efektywności łańcucha dostawy. Etykiety dzięki dynamicznej aktualizacji w czasie procesu logistycznego pozwalają na zaoszczędzenie czasu spedytorów. Aby lepiej oddać charakter pomysłu firmy Faubel, wystarczy wyobrazić sobie, że elektroniczna etykieta może automatycznie wyświetlać kolejny punkt w łańcuch dostawy, rejestrować i informować o niebezpiecznych zdarzeniach wykrytych przez czujniki i pozwolić na ich lokalizację, dzięki czemu możliwa będzie lepsza organizacja całego procesu, co wpłynie na bezpieczeństwo samej paczki. Dokładnie tego rodzaju mechanizm stosuje firma Logmore, która na wyświetlaczu umieszcza informacje w formie kodu QR. Użytkownicy mogą do zeskanować i otrzymać wnikliwy raport na temat warunków, na jakie paczka napotyka w transporcie.

Źródło: faubel.de

Jeszcze dalej posuwa się niemiecka firma Inuru, która wykorzystuje samoświecące etykiety wykonane w technologii organicznych diod elektroluminescencyjnych. Diody są automatycznie aktywowane w oparciu o czujniki dotykowe, zbliżeniowe lub ruchowe, co pozwala w niedrogi sposób komunikować istotne zdarzenia takie jak upuszczanie, uszkodzenie itd., które paczka napotkała w trakcie realizacji procesu logistycznego. Wczesny system ostrzegania pozwala z kolei na szybkie zweryfikowanie jej stanu lub wymianę zawartości jeszcze przed tym, jak dotrze ona do ostatecznego klienta, co umożliwia niwelowanie negatywnych konsekwencji wizerunkowych.

Obecnie technologia rozwijana jest w kierunku wyeliminowania najbardziej kosztownego elementu – baterii, co pozwoli na obniżenie kosztów produkcji i wpłynie na żywotność samej technologii mającej istotną rolę w przypadku opakowań zwrotnych. Jednym z rozwiązań jest patent firmy Willot, który umożliwia zbieranie energii z promieniowania elektromagnetycznego obecnego w środowisku. Z pewnością wiele interesujących obserwacji w tej materii jeszcze przed nami.

  • Pod stałym nadzorem

Potwierdzeniem faktu, że inteligentne opakowania służą przede wszystkim zabezpieczeniu przesyłki i monitorowaniu wszystkich jej istotnych parametrów podczas podróży jest projekt firmy LivingPockets, która wprowadziła na rynek pudełko, które według deklaracji powinno wytrzymać 1000 podróży. Do produkcji opakowania zużyto w większości ekologiczne surowce, a całość wyposażono w zintegrowany systemem zabezpieczenia z wyświetlaczem e-ink, który umożliwia wyświetlanie danych adresowych i informacji logistycznych, czujniki analizujące temperaturę, wilgotność i wstrząsy, kamerę do monitorowania zawartości podczas transportu.

Źródło: Raport Rethinking Packaging

O tym, jak ważną funkcję spełniają tego rodzaju mechanizmy, niech zaświadczą liczby. Jak podaje raport Capturing value from the smart packaging revolution sprzedawcy szacują, że każdego roku 31% wszystkich produktów spożywczych jest utylizowanych z powodu zepsucia. Problem ten można rozwiązać poprzez stałe monitorowanie właściwości towaru wewnątrz paczki i podejmowanie natychmiastowych decyzji na podstawie danych z czujników. Opakowanie tego rodzaju nie przyjęło się jeszcze na masową skalę, ale stanowi zapowiedź możliwości, jakie daje zaprzęgnięcie nowych technologii w produkcję pudełek, gdy koszty produkcji ich komponentów ulegną dalszej obniżce.

Wnioski

Już dziś widać wyraźnie, że nowe technologie w przypadku paczek będą szczególnie silnie oddziaływać na trzy płaszczyzny:

  1. bezpieczeństwo przesyłki,
  2. optymalizację czasu pracy spedytora,
  3. doświadczenie konsumenta końcowego.

Efektami tego rodzaju zabiegów będą poprawa efektywności całego łańcucha dostawy, lepsze zabezpieczenie transportowanego towaru oraz przeciwdziałanie negatywnym odczuciom klientów w przypadku otrzymania produktu w złym stanie. Czysto praktyczne konsekwencje i zalety wprowadzenia inteligentnych paczek do powszechnego użycia każą patrzeć na ich przyszłość z dużym optymizmem i nadzieją. Z pewnością bezpieczeństwo i efektywność dostawy to cele, na którym zależy wszystkim stronom łańcucha logistycznego – producentom, branży logistycznej i końcowemu klientowi.

Pojawienie się na rynku inteligentnych paczek i ich rozwój to także dowód na to, że zwiększa się świadomość branży dotycząca wpływu opakowania na ogólną efektywność procesu dostawy i jego koszt. W tym sensie pojawienie się projektów tego rodzaju i ich dalsza optymalizacja zmierzająca do obniżenia kosztów produkcji staje się wynikiem długoletnich działań edukacyjnych dotyczących zależności pomiędzy rachunkiem biznesowym a odpowiednim doborem paczki. Edukacji, w której czynny udział bierze również DS Smith.

Ostatnim wnioskiem jest cykliczność opakowań, w których wdrażana jest nowa technologia. Wszystko wskazuje na to, że koszty, jakie generuje zastosowanie rozwiązań IT w opakowaniach sprawią, że rozwiązania tego rodzaju będą dotyczyć jedynie tych opakowań, które przeznaczone są do wielokrotnych transportów. Pozwoli to również na realizację postulatów ekologicznych, których orędownikiem i liderem jest nasz firma.

Chcesz wiedzieć więcej o trendach, które należy wziąć pod uwagę, aby opakowanie odpowiadało na wyzwania współczesności? Pobierz nasz raport Transforming e-commerce, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces projektowania opakowania, które wychodzi naprzeciw potrzebom dzisiejszych klientów.