<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=424070995020905&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
retail

Fakty i mity na temat recyklingu

10 minuty czytania

Czy zdarza Ci się słyszeć sprzeczne informacje na temat tego, jak segregować śmieci? Czy wiesz gdzie szukać wiarygodnych informacji? Prawdę o recyklingu często zniekształcają niesprawdzone informacje, domysły i pogłoski. Te z kolei przekształcają się w mity, które szybko zyskują popularność - zwłaszcza w Internecie. Poniżej przedstawiamy kilka faktów o recyklingu, obalając najpowszechniejsze mity.

Mit 1: Znaczek recyklingu oznacza, że produkt będzie w 100% poddany recyklingowi

Jak wygląda logo recyklingu? Jeśli zapytasz o to kilka osób, możesz uzyskać różne odpowiedzi. Niektórzy powiedzą, że jest to zielony, okrągły znak ze strzałkami, inni wspomną o czarnym lub zielonym trójkącie.

Dzieje się tak, ponieważ na niektórych produktach znajdują się różne rodzaje symboli recyklingu, a każde z nich oznacza coś innego. Konsumenci szukają jednego z tych logo i zakładają, że oznacza ono, iż dany produkt nadaje się do recyklingu. Jest to łatwy do popełnienia błąd, zważywszy na liczbę takich znaków w użyciu.

Najpopularniejszym logo jest Pętla Mobiusa (Mobius Loop) (1). Większość ludzi rozumie je jako oznaczające, że dany produkt nadaje się do recyklingu, ale oznacza ono jedynie, że ma on potencjał recyklingowy.

Nie jest to jednoznaczne z tym, że coś nadaje się do recyklingu, ani że zostanie poddane recyklingowi. Czasami pętla Mobiusa jest podawana w procentach. Wskazuje to jaki procent materiału użytego w podukcie nadaje się do recyklingu. Ludzie czasami zakładają, że jest to informacja o tym, jaka część przedmiotu została poddana recyklingowi.

Pętla Mobiusa jest często mylona z Zielonym Punktem (Green Dot) (2). Wygląda podobnie do pętli Mobiusa, ale wskazuje jedynie, że producent opakowania zapłacił za recykling lub odzysk opakowania. Nie oznacza to, że opakowanie zostanie poddane recyklingowi ani że nadaje się do ponownego przetworzenia.

Niektóre loga mają w środku numery. Numery te odnoszą się do materiału, z którego wykonany jest dany produkt (3). Na przykład numery od 20 do 23 oznaczają opakowania papierowe, natomiast żywice plastikowe to numery od 1 do 7.

Powstają inicjatywy, które mają ułatwić konsumentom segregowanie śmieci na 5 frakcji. Podjęły ją m.in. sieci handlowe Biedronka i Żabka, które umieszczają takie oznakowania na produktach marki własnej.

Mit 2: Materiały można poddać recyklingowi tylko raz

Proces recyklingu jest często rozumiany w sposób binarny: ktoś wytwarza przedmiot, jest on używany, a następnie zostaje poddany recyklingowi. Jednak proces ten nie jest tak prosty. Niektóre przedmioty można poddać recyklingowi więcej niż jeden raz. Na przykład, czy wiesz, ile razy papier może być poddany recyklingowi? Papier może być poddany recyklingowi nawet 25 razy.

Nasz model działania jest oparty na obiegu zamkniętym i zaangażowaniu w dłuższe użytkowanie materiałów. Model ten oznacza, że tektura, którą zbieramy z różnych sektorów, jest poddawana recyklingowi i przetwarzana na nowe pudełka kartonowe w naszym dziale opakowań, tworząc prawdziwy obieg zamknięty dla naszych klientów.

Proces ten pozwala nam uzyskać średnio 80% włókien pochodzących z recyklingu w naszych opakowaniach, z niewielką domieszką włókien pierwotnych. Nasz model biznesowy - i cały przemysł recyklingowy - opiera się na fakcie, że przedmioty są stale poddawane recyklingowi. Gdyby był to system "one-and-done", przemysł recyklingowy po prostu by nie działał.

Mit 3: Możesz wrzucać do recyklingu materiały nie nadające się do recyklingu "na wszelki wypadek".

"Wishcycling" to często spotykany problem. Zbyt często konsumenci wychodzą z założenia, że oddanie czegoś do recyklingu "na wszelki wypadek" jest dobrym rozwiązaniem. Jednak, mimo dobrych intencji, praktyka ta ma poważne konsekwencje.

Dodanie materiałów nie nadających się do recyklingu do dowolnego strumienia recyklingu powoduje uznanie go za "zanieczyszczony". Sortownia odpadów może usunąć te elementy przed recyklingiem, ale proces powinien zacząć się od konsumenta. W przypadku dużej ilości materiałów nie nadających się do recyklingu w odpadach, następuje duża utrata korzyści płynących z systemu.

To samo dzieje się, gdy strumienie recyklingu są pomieszane. Na przykład, część przetworzonego papieru trafia do strumienia recyklingu plastiku - może to spowodować duże problemy dla firm zajmujących się recyklingiem. Plastikowe butelki są często mieszane z papierem i kartonem. Papiernie nie mogą przetwarzać plastiku, a zakłady przetwarzające plastik nie mogą przetwarzać papieru.

Istnieją zakłady sortujące i zakłady odzysku materiałów. Mogą one sortować zanieczyszczony materiał w imieniu firm zajmujących się recyklingiem, ale zwiększa to koszty, zabiera czas, a w procesie tym zwykle dochodzi do utraty materiałów nadających się do recyklingu. Dlatego popieramy segregację u źródła, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zanieczyszczenia i zwiększyć wydajność.

Z naszych badań wynika, że 89% gospodarstw domowych umieszcza w swoich pojemnikach na surowce wtórne przedmioty, które nie nadają się jeszcze do recyklingu. Oznacza to, że branża musi pracować ciężej, aby obalić ten mit i określić, co można, a czego nie można poddać recyklingowi.

Mit 4: Wszystko, co trafia do recyklingu, jest poddawane recyklingowi

Problem zanieczyszczenia jest jedną z przyczyn spadku wydajności w przemyśle recyklingowym. Ponadto niektóre przedmioty nie są poddawane recyklingowi, ponieważ są po prostu zbyt trudne do przetworzenia.

Nawet jeśli materiał jest zbierany bez zanieczyszczeń, nadal musi istnieć rynek i możliwości recyklingu, aby go przetworzyć. Recykling jest branżą opartą na zapotrzebowaniu, które często ma charakter sezonowy. Mogą na niego wpływać takie czynniki jak prawodawstwo i położenie geograficzne. Musi również istnieć związek pomiędzy krajem, w którym materiał jest zbierany, a krajem, w którym jest przetwarzany.

Ponieważ recykling jest napędzany przez popyt, siły rynkowe mogą mieć wpływ na jego przebieg. Jeśli rynek jest słaby, przedmioty trudne do recyklingu mogą szybko stać się nadwyżką potrzeb i będą wysyłane na wysypiska lub do spalenia. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, po pewnych zmianach na rynku międzynarodowym, miasta zaczęły palić odpady nadające się do recyklingu.

Ogólnie rzecz biorąc, potrzebne jest lepsze zrozumienie między konsumentami a przemysłem, jak działa recykling i że czasami niestety nie leży on w gestii konsumenta.

Na szczęście, jest nadzieja na poprawę. Takie zdarzenia jak opisane wyżej zdarzają się rzadko, a zdecydowana większość materiałów nadających się do recyklingu jest poddawana recyklingowi. Cały czas pojawiają się też innowacje w branży.

Przykładem przedmiotów trudnych do recyklingu są kubki do kawy. Obecność mikroplastiku w filiżankach do kawy utrudnia ich recykling, co prowadzi do tego, że część branży recyklingowej porzuca je. Dlatego właśnie innowacje takie jak Coffee Cup Drop Box są tak ważne i dlatego wspólnie musimy kontynuować recykling tak często, jak to tylko możliwe.

Mit 5: Przedmioty są poddawane recyklingowi tylko wtedy, gdy są w 100% czyste

W idealnym świecie wszystkie materiały przekazywane do recyklingu powinny być czyste. Zaleca się dokładne czyszczenie wszystkich materiałów przed wrzuceniem ich do pojemnika na surowce wtórne. Jednak w rzeczywistości można tolerować niewielkie ilości płynnych resztek jedzenia.

Przetwarzane produkty powinny być wolne od "większych, luźnych kawałków jedzenia". Oznacza to, że jeśli na opakowaniu znajduje się odrobina sosu lub oleju, produkt nadal może zostać poddany recyklingowi, o ile jest minimalny. Jednak stała żywność oznacza, że produkt nie może być poddany recyklingowi.

Dlaczego więc recykling jest nadal trudny w przypadku obecności żywności? Zasadniczo żywność zanieczyszcza proces produkcji papieru i, potencjalnie, produkt końcowy. Obniża to jakość wymaganą w większości branż. Obecność żywności przyciąga również szkodniki i robactwo podczas procesu zbiórki i recyklingu, co stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i konsumentów.

Nasza rada pozostaje taka sama: pamiętaj, aby usunąć z przedmiotów widoczną zawartość jedzenia i szybko opłukać je pod kranem. Na opakowaniach prawie zawsze znajduje się instrukcja, jak przygotować dany przedmiot do recyklingu, więc należy się do niej stosować.

Dostarczanie rozwiązań recyklingowych, które działają

Czy zatem recykling jest fikcją? Stratą czasu? Odpowiedź brzmi stanowcze nie. W DS Smith nieustannie dążymy do poprawy relacji między konsumentami a przemysłem, rozwijamy edukację i dostarczamy innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorstw.

Obalając mity i w sposób przejrzysty przedstawiając prawdę o recyklingu, możemy wspólnie zrobić duży krok w kierunku walki z kryzysem klimatycznym i zapewnić lepsze rozwiązania w zakresie odpadów.

Autor:

Jonathan Edmunds: Z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży, Jonathan skupia się na kluczowych kwestiach związanych z recyklingiem, gwarantując, że wszystkie nasze działania realizują naszą politykę zrównoważonego rozwoju i dążą do gospodarki o obiegu zamkniętym.