<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=424070995020905&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Przyjazne środowisku

Ekologiczne opakowania jako część polityki środowiskowej firmy

4 minuty czytania

Współczesne firmy, z różnych sektorów światowej gospodarki, coraz częściej zmieniają swój sposób myślenia o środowisku naturalnym. Sami konsumenci o wiele mocniej domagają się podjęcia konkretnych kroków w walce z obserwowanymi zmianami klimatu. Dotyczy to również zrównoważonej polityki firm w zakresie opakowań dla branży detalicznej.

Według najnowszych badań blisko 40% osób kupujących online jest zaniepokojona nadmiarnym pakowaniem, natomiast ponad 15% z nich martwi się o możliwości recyklingu takich produktów. Zrównoważona polityka środowiskowa firmy staje się zatem kluczowym czynnikiem w procesie angażowania oraz pozyskiwania nowych fanów marki.

Jasna deklaracja konsumentów

Z raportu Nielsena z 2019 r. wynika, że 81% konsumentów uważa za bardzo istotne zaangażowanie firm w ekologię. Tendencja jest szczególnie widoczna wśród osób w wieku 15-49 lat czyli wśród klientów podejmujących obecnie decyzje zakupowe, jak i dopiero wchodzących na rynek.

Trzech na czterech badanych deklaruje gotowość zmiany nawyków zakupowych, aby mieć realny wpływ na ochronę środowiska naturalnego. To istotny sygnał dla przedsiębiorców, determinujący konieczność zmian.

Ekologia na topie

Istnieje także drugi, czysto pragmatyczny powód zmian w podejściu przedsiębiorców do ekologii. Gwałtowny wzrost odpadów, w tym również zużytych opakowań konsumpcyjnych, jest obecnie gorącym tematem w mediach. Stał się kluczowym czynnikiem zmuszającym współczesne marki do zwrócenia większej uwagi na środowiskowy problem opakowań we własnych organizacjach oraz wprowadzania koncepcji zrównoważonego rozwoju w tej sferze. Innymi słowami, aspekt ekologiczny w prowadzonej działalności gospodarczej, a co za tym idzie również szereg działań związanych z przyjazną środowisku wysyłką towarów, stał się jednym z ważniejszych elementów wpływających na konkurencyjność rynkową marki i decydujących o realnym zainteresowaniu klientów. Jak więc wykorzystać tę szansę i dzięki rewizji swojej polityki opakowaniowej stać się liderem na rynku? Wystarczy zastosować trzy proste zasady.

Trzy najważniejsze kroki do zrównoważonej polityki opakowań w firmie

1. Wprowadź zrównoważone standardy

Współcześni konsumenci oczekują od marek, z których korzystają, stanowczych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Z raportu producenta Unilever wynika, że 33% ankietowanych decyduje się na zakup produktów od firm, które prowadzą politykę prospołeczną oraz proekologiczną. Klienci zwracają szczególną uwagę na marki, z którymi mogą się identyfikować oraz, za ich pośrednictwem, angażować w ekologię np. dzięki wykorzystaniu przez firmę opakowań w pełni nadających się do recyklingu. 

2. Opakowania o odpowiedniej wielkości - zero waste

Według badań przeprowadzonych przez DS Smith oraz Forbes, średnio 50% przesyłek e-commerce jest w ¼ pusta. Ta średnia różni się w zależności od rodzaju wysyłanego produktu (np. 18% w przypadku odzieży, 64% dla produktów szklanych). Szacuje się, że ilość dwutlenku węgla związana z wysyłaniem takich przesyłek jest równa rocznej emisji CO2 notowanej w Belgii! Według obliczeń, wyeliminowanie pustych przestrzeni w przesyłkach pomoże zredukować koszty pakowania o 25%, a logistyki nawet o jedną czwartą. W skali globalnej zapewniłoby to oszczędność w wysokości 46 mld dolarów rocznie. Co więcej, znacznie obniżyłoby emisję szkodliwych substancji do atmosfery i ilości wykorzystanych opakowań. 

3. Obieg zamknięty

Ponad 50% konsumentów uważa, że odpady opakowaniowe to bardzo ważny problem środowiskowy. Z drugiej strony, systematycznie rośnie liczba osób kupujących online, a co za tym idzie, wzrasta także ilość opakowań, biorących udział w procesie produkcyjno-sprzedażowym. Tylko w marcu 2019 r. sprzedaż online, jako odsetek całego handlu detalicznego, wzrosła do 18,6% w porównaniu do analogicznego okresu dwa lata wcześniej, kiedy wynosiła 15,9%. Aby obniżyć ilość odpadów opakowaniowych i tym samym pozytywnie oddziaływać na środowisko oraz zmiany klimatu, konieczne jest wprowadzenie w organizacjach wyrobów opakowaniowych w 100% nadających się do recyklingu lub ponownego wykorzystania (tzw. opakowania ekologiczne)

Zachęcamy do pobrania raportu, z którego dowiesz się więcej na temat relacji pomiędzy opakowaniami, a polityką środowiskową firmy oraz budowaniem przywiązania klientów.