<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=424070995020905&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
e-commerce , fashion | 4 min

Znaczenie wytrzymałości opakowania w dostawie e-commerce

Dostawa w e-commerce generuje dużo większe obciążenia dla opakowań, w których transportowane są produkty. Według analizy łańcuch dostaw e-commerce liczy nawet 50 punktów przeładunkowych, w których opakowanie poddane jest oddziaływaniu różnych sił. W poprzednich wpisach blogowych wiele mówiliśmy na temat estetyki opakowania i jej wpływu na budowanie ogólnych wrażeń w kontakcie z marką. Opakowanie jednak poza tym, że może być piękne, również powinno być trwałe – szczególnie gdy będzie służyć do transportu produktów zakupionych w sieci. Sprawdźmy dlaczego.

 

października 28, 2020

Rozwój e-commerce wymusza zmianę myślenia o roli wytrzymałości opakowania i zwraca uwagę na te aspekty, które dotąd nie były brane pod uwagę przez producentów i właścicieli marek. Zmianie i wydłużeniu w modelu zakupów online ulega przede wszystkim cykl dostawy. Handel elektroniczny przekształcił proste łańcuchy dostaw w złożone procesy, które wymagają od opakowań zupełnie innych konfiguracji.

Badania przeprowadzone przez DS Smith wykazały, że nawet 8% wśród wszystkich produktów kupionych za pośrednictwem Internetu zostało dostarczone do konsumentów uszkodzone. Tylko w Wielkiej Brytanii wartość uszkodzonego z tego powodu towaru szacuje się nawet na 5 miliardów funtów rocznie. Według tego samego badania 70% konsumentów przyznaje, że czuje zawód otrzymując uszkodzone towary. 30% czuje frustrację, a 24% definiuje swoje uczucia jako złość.

Wszystkie wymienione emocje nie są korzystne dla marek. W dobie mediów społecznościowych, gdzie każdy z konsumentów ma dostęp do możliwości kształtowania opinii publicznej, producenci nie mogą pozwolić sobie na tego rodzaju wpadki, które potencjalnie są źródłem sytuacji kryzysowych rzutujących negatywnie na wyniki sprzedażowe. Warto pamiętać, że zaniedbania w tym względzie mają konsekwencje, a jeden sfrustrowany klient może wpłynąć swoją aktywnością na decyzję zakupowe wielu konsumentów.

Model dystrybucji e-commerce

Badania cyklu dostawy wykazały, że produkty kupowane poprzez Internet mają nawet 50 punktów styku w drodze do klienta. Dla porównania tradycyjny model zawierał jedynie około 8 takich punktów. Oznacza to, że każda paczka w modelu dostawy e-commerce może spotkać nawet 50 miejsc, w których jest przeładowywana, składowana, przestawiana itd. Każdy z tych „momentów” rodzi potencjalne zagrożenia dla jej integralności.

Model dystrybucji e-commerce

Przykładowy schemat ścieżki dystrybucji e-commerce

Zmiany w modelu dostawy wynikają nie tylko z odmiennych sposobów zamawiania produktów, ale również z przeobrażających się oczekiwań samych klientów. Wraz z rosnącą dostępnością szybkiej dostawy rośnie znaczenie dużych, zautomatyzowanych centrów dystrybucyjnych, w których wszystkie paczki procesowane są tak samo, niezależnie od zawartości.. Zagrożenie też znacząco rośnie, gdy zdamy sobie sprawę ze specyfiki dostawy na tzw. ostatniej mili, czyli finalnym etapie podróży paczki do klienta. Zbyt przeładowany harmonogram kurierów i konieczność dostawy w różne lokalizacje sprzyja rosnącemu ryzyku uszkodzenia przesyłki.

Nierzadkim przypadkiem jest również sytuacja, gdy dostawa nie może zostać sfinalizowana z powodu nieobecności adresata. W takich przypadkach dostawa jest realizowana nawet do 3 razy, co znacząco zwiększa zagrożenie i obciążenie opakowania. Jeśli dodamy do tego presję czasu i rosnące oczekiwania klientów w zakresie tempa dostawy, nie dziwi fakt, że paczki w procesie dystrybucji narażane są na liczne uszkodzenia, otarcia czy stłuczenia. Przy takim skomplikowaniu ścieżki dostawy rola ochronna opakowania jest ważniejsza niż kiedykolwiek, dlatego też testowanie jego wytrzymałości staje się jednym z najbardziej naglących wyzwań i zadań stojących przed producentami i sprzedawcami online.

Jak badać wytrzymałość opakowania?

Jak wspomnieliśmy wyżej, opakowanie w modelu dystrybucji e-commerce może przejść przez nawet 50 punktów kontaktu z obsługą. Mimo tak dużej liczby rodzaje oddziaływania na nie są ograniczone. Są to przede wszystkim: uderzanie, zgniatanie, upuszczanie, potrząsanie, wstrząsy.

Schemat testu DISC-2

Schemat testu DISC

Poznanie najczęstszych mechanizmów powodujących uszkodzenia paczki pozwoliło nam opracować system testowania opakowania DISCS, dzięki któremu możliwe jest wychwycenie wszystkich awarii na wczesnym etapie projektowym pudełka oraz wyeliminowanie negatywnych konsekwencji rzeczywistego uszkodzenia podczas przesyłki.

Szczegółowość testów pozwala ponadto wskazać winnego uszkodzeń, czyli podmiot odpowiedzialny za zniszczenie przesyłki, np. kuriera lub producenta przyspieszając tym samym proces rozpatrywania skarg, ale również optymalizacji samych procesów dystrybucji towarów.

Jak więc widać, opakowanie w dostawie e-commerce poddawane jest szczególnym wymaganiom wynikającym ze specyfiki tego rodzaju modelu dystrybucji. Stąd też refleksja nad sposobem pakowania towaru wynikająca z uświadomienia sobie wszystkich ogniw łańcucha dystrybucji powinna być stałym elementem każdej strategii wejścia na rynek online.

Dlaczego wytrzymałość opakowania jest istotna?

Według danych IMRG wskaźnik utrzymania klienta w handlu elektronicznym plasuje się obecnie na najniższym od 2 lat poziomie i wynosi 38%. Jeśli dodamy do tego, że nawet 39% kupujących przyznało, że po zakupie w sieci udostępniło zdjęcie lub film w mediach społecznościowych, a 25% z tych, którzy tego nie zrobili, otwarcie twierdzi, że postąpiłoby tak to, gdyby opakowanie było estetyczne, będziemy mieć pełny obraz znaczenia, jakie stoi przed właściwym opakowaniem w handlu online.

Należy również pamiętać, że konieczny jest konsensus pomiędzy estetyką opakowania, a jego zrównoważonym i ekologicznym charakterem. Piękne i wytrzymałe nie oznacza nieprzyjazne dla środowiska i zużywające zbyt dużą ilość materiałów. Jak się okazuje, wybór pomiędzy estetyką, a ekologią nie stoi w sprzeczności. Zaprojektowanie opakowania, które spełnia oba te postulaty, jest nie tylko możliwe, ale zapewnia efekt „wow”, który zachęca klientów do powrotu. Wykorzystanie wysokiej jakości druku nie tylko zadba o wygląd opakowania, ale nie wpłynie również na jego poziom ochrony. Marki, które decydują się na takie kroki, już dziś zapewniają sobie przewagę konkurencyjną i zyskują zadowolonych klientów.

Jak wygląda proces projektowania opakowania dla e-commerce?

Z uwagi na specjalne wymagania, które stawiane są przez specyfikę dostawy w modelu e-commerce, konieczne jest wdrożenie odpowiedniej strategii projektowania, która będzie uwzględniała wszystkie wymienione wyżej kluczowe elementy opakowania takie jak: wytrzymałość, estetyka, odporność na trudy dostawy itd.

Właśnie dlatego proces ten zawsze powiein rozpoczynać się od audytu i określenia potrzeb klientów. Częstym scenariuszem przy przenoszeniu handlu do sieci jest konieczność zaktualizowania przestarzałych opakowań. Poddanie takiego kartonu testowi DISCS pozwala zidentyfikować nowe wyzwania, które będą przed nim stać oraz wskazać te jego elementy, które wymagają przeprojektowania i wdrożenia innowacji. Dzięki testom możliwe jest wskazanie ewentualnych słabych punktów paczki, które wymagają dopracowania i których wyeliminowanie pozwoli rozwinąć projekt.

Charakter i następstwo elementów w teście odpowiada specyfice konkretnego łańcucha dostawy klienta. Badanie, które odzwierciedla realny przebieg dystrybucji, przynosi najbardziej obiektywne dane i pozwala w konsekwencji opracować najlepsze i najefektywniejsze rozwiązania, dzięki którym obecnie możliwa jest dostawa nawet dużych i delikatnych towarów.

Jakie będzie opakowanie e-commerce przyszłości?

Szacuje się, że tylko w Wielkiej Brytanii do 2028 roku połowa sprzedaży detalicznej będzie odbywać się kanałami cyfrowymi. Opakowanie w dostawie e-commerce poddawane będzie więc dalszym wyzwaniom, co wymaga odpowiedniego podejścia projektowego. To jednak nie koniec zmian, które będą w przyszłości wpływać na konieczność wprowadzania kolejnych innowacji w zakresie opakowania, a z których muszą zdać sobie sprawę marki. Poszerzająca się dostępność dostaw tego samego dnia, dalsza intensyfikacja handlu online sprawią, że radyklanie zwiększy się szybkość procesu dostawy, co będzie wpływać – przynajmniej w początkowym stanie rozwoju – na zwiększeniu oddziaływania sił na opakowania. Ponadto rozwój handlu online już dziś powoduje, że w sieci pojawia się coraz więcej dużych produktów. Wielkogabarytowe towary transportowane są, szczególnie na ostatniej mili, z mniejszymi zamówieniami, co generuje potencjalne zagrożenia dla tych drugich.

Nie bez znaczenia są również innowacje w zakresie dostawy. Wykorzystanie dronów, czy autonomicznych robotów, których zadaniem jest dostarczanie przesyłek do miejsc docelowych, generuje kolejne zagrożenia, a jednocześnie wymaga kompaktowego charakteru i niewielkiej wagi. Więcej o innowacjach w dostawie pisaliśmy tutaj.

W związku z tym wszystkim konieczna jest reakcja marek na zmiany i otworzenie się na testy już przyjętych rozwiązań oraz innowacje pozwalające wyeliminować słabe punkty. Tylko podążając tą ścieżką możliwa będzie realizacja postulatu stworzenia opakowania, które będzie nadawać się do recyklingu i zredukuje problem transportu powietrza w zbyt dużych pudełkach, a jednocześnie ochroni produkt w rozbudowanym modelu dostawy i będzie atrakcyjne dla konsumentów.

Pobierz raport Transforming e-commerce i dowiedz się więcej o wyzwaniach, jakie należy brać pod uwagę, myśląc o swoim opakowaniu w kontekście e-commerce.