e-commerce , retail , omnichannel

Cirkulär design: fem principer för att nå dit

5 min lästid

Vi på DS Smith utmanar oss själva hela tiden för att noga överväga och reducera miljöpåverkan av våra förpackningslösningar. Att designa mer cirkulära förpackningslösningar är viktigare än någonsin för att vara den bästa samarbetspartnern till våra kunder och för att bidra till ett mer hållbart samhälle. 

Vi frågade vår egen design-expert, Paul Johnson, om hur strävan mot en cirkulär ekonomi påverkar förpackningsdesign och hur dessa två samspelar.

I korthet, kan du förklara cirkulär ekonomi?

Dagens samhälle har ett ohållbart linjärt konsumtionsmönster (anskaffa-använda-avyttra) som har varit dominerande i alla produktions-system. Att skapa en cirkulär ekonomi innebär att istället för att slänga en använd produkt (ofta kallad 'förbrukad') återanvända eller återvinna den. Vi pratar om en modell genom vilken det industriella systemet är medvetet regenerativt men också genom design.

Varför är design viktigt för den cirkulära ekonomin?

Design är en av nyckelfaktorerna för den cirkulära ekonomin. Traditionell design (likt traditionell konsumtion) är bara tänkt att möta slutkonsumentens behov. Om vi tänker på att designa för den cirkulära ekonomin, behöver vi ha ett vidare perspektiv. Vi behöver ta hänsyn till, inte bara slutkonsumenten utan också designens påverkan i alla vinklar och på alla intressenter. Vi måste också identifiera och ta itu med alla oavsiktliga konsekvenser av vår design. 

Ellen MacArthur Foundation skapade nyligen en modell som baseras på tre enkla principer. Den första, att 'designa bort avfall och föroreningar'. Om avfall inte existerar, designas och optimeras produkter för en cykel där nedmontering och återanvändning ingår. Den andra, att 'forsätta använda produkter och material'. Cirkuläritet tvingar fram en strikt hållbarhet på komponenterna i en produkt. Och, den tredje, att ‘regenerera naturliga system’. Energin som krävs för att driva denna cykel ska vara förnybar av naturen. 

Circular vs linear      

Bilder: Linjär vs cirkulär – Källa Ellen MacArthur Foundation

Dessa principer hjälper till att guida för att designa mer cirkulära produkter, och det finns redan många inspirerande exempel på cirkulär design tillgängliga för konsumenter. Vi kan nämna några av dem: 

G-star lanserade nyligen en ny jeans-serie som sätter deras design av leveranskedja i ett perspektiv för att möta sina hållbarhetsmål när det gäller råvaru-källa, produktion och återvinning.[1]

G-Star image

Bildkälla: G-star websida

Philipps samarbetade med arkitekten Thomas Rau för att skapa cirkulär belysning. Resultatet blev ett omtalat, intelligent belysningssystem som mötte kraven på utrymme, till ett överkomligt pris för kunden.[2]

Philipps image

Bildkälla: Philipps

Vi har också Häagen-Dazs som samarbetade med Loop by TerraCycle för att skapa en avfalls-reducerande, återbrukbar glass-bägare. Produkterna levereras direkt till konsumenterna i hållbara förpackningar, som sedan återlämnas till systemet för återanvändning.[3]

Haagen - Dazs

Bildkälla: Terracycle

Det finns många mer exempel på hur företag samarbetar för att möta utmaningarna inom hållbarhet. Det blir en allt starkare trend, och ett sätt att differentiera sitt varumärke.

Hur utvecklar DS Smith förpackningslösningar som är cirkulära när det kommer till design?

Våra designers har skapat en uppsättning cirkulära design-principer som översätter Ellen MacArthur Foundations cirkulära ekonomiska modell till förpackningslösningar. Tre strategiska punkter i avfallshierarkin har beaktats för att staka ut vägen:

  1. Skapa: att optimera material och struktur genom att designa med leveranskedjan i åtanke och cirkulära material (100% förnybara, återvinningsbara eller nedbrytbara)
  2. Underhålla: att återanvända förpackningar i samma format eller återlämna för återanvändning.
  3. Återvinna: att designa förpackningar som är enkla att återvinna

Dessa cirkulära design-principer kommer att möjliggöra för våra designers att använda dessa punkter varje dag i praktikten, som en del av den kreativa design-processen och proaktivt i samarbetet med kunder. 

Våra cirkulära design-principer är:

Protect brands & products:  Förpackningar skyddar produkter, och alla resurser som investerats i dem från fysisk skada och avfall (slag vid fall och vibration), miljöförhållanden (värme, fukt och damm) och skydda människor från skada (ergonomisk och enkel hantering).

Optimize materials & structure: Inte använda mer material än nödvändigt. Att optimera användandet av förpackningsmaterial sparar resurser och minskar avfallet, inkluderat fysisk konstruktion (använder material endast vid behov) och material-riktning.

Maintain & recover materials: Kvaliteten, hållbarheten och möjligheten att återvinna är avgörande för att behålla förpackningar och material i bruk så länge som möjligt och minska avfallet. Det innebär att maximera användandet av fibrer och att se värdet bortom den primära funktionen (återanvändbarhet, hopfällbarhet och återvinningsförmåga).

Maximise supply efficiencies: Förpackningar gör leveranskedjor mer effektiva, från maskin till konsument. Med en heltäckande strategi som tar hänsyn till varje steg på vägen från lagrings- och lageroptimering (kostnads- och materialbesparingar) till kunders fabriker, packlinjer och optimering av ergonomi. 

We find a better way: Genom att leva våra värderingar utmanar vi oss själva och våra kunder att utveckla mer cirkulära förpackningslösningar. 

DS-Smith-CDP anim V3

 

Hur kommer du få dessa principer att bli verklighet i varje designers dagliga arbete?

Som en del av principerna, strävar vi efter att hitta en smartare väg i samarbete med kunderna. Först kommer vi att prioritera att säkerställa att varje designer vet hur principerna ska tillämpas och vi utvecklar en gemensam utbildning tillsammans med Ellen MacArthur Foundation för att uppnå detta. Vi kommer att utmana oss själva och våra kunder att designa förpackningslösningar som möjliggör en mer hållbar och cirkulär ekonomi.

Kommer era kunder bry sig?

Vi vet att många av våra kunder har höga hållbarhetsambitioner och vi kan hjälpa dem med förpackningslösningarna. Därför, inbjuder vi alla kunder som är intresserade av att inkludera de cirkulära design-principerna i sin förpackningsdesign att kontakta oss! Vi ser fram emot att samarbeta än närmre för en cirkulär framtid.

[1] https://www.g-star.com/en_be/sustainablejeans
[2] https://images.philips.com/is/content/PhilipsConsumer/PDFDownloads/United%20Kingdom/ODLI20171031_001-PDF-en_GB-7036_Circular_Lighting_Digi_WTO_01.pdf
[3] https://packagingeurope.com/touch-develops-waste-free-container-for-h%C3%A4agen-dazs%E2%80%99/