sustainability

Hållbart för nästa generation

3 min lästid

Världen förändras snabbt. I takt med att konsumenterna ställer högre krav på produkter och leverantörer förändras förväntningarna på alla typer av företag. De måste inte bara radikalt minska sitt avtryck på omgivningen, utan de ska dessutom göra en positiv skillnad för människor och för planeten där så är möjligt.

Förpackningsbranschen är inget undantag. Och hos DS Smith blir anpassning en del av vardagen när man arbetar enligt sin devis ’Redefining Packaging for a Changing World’.

På DS Smiths PackRight Centres arbetar designers hela tiden med att skapa skräddarsydda förpackningslösningar som reducerar koldioxidavtrycket och minskar transporterna. Massor av luft transporteras varje dag på vägarna, men genom att optimera förpackningarna kan designers bidra till att reducera antalet lastbilar på våra vägar.

En nyligen gjord analys1 visar också att kvalitén på förpackningarna och en hållbar råvarukälla, är av högsta prioritet för både interna och externa intressenter. Det visar på ökad betydelse av hållbarhet för kunder, inte bara för förpackningen utan för hela distributionskedjan.

Flertalet förpackningar på DS Smith tillverkas av återvunnen fiber, insamlad av egen återvinningsdivision och återvunnen på någon av de egna pappersbruken. DS Smiths förpackningar har den högsta återvinningsgraden i Europa och består av ett genomsnitt på 89% återvunnet innehåll per förpackning.

Men utan ny fiber skulle tillgången av återvunnen fiber ta slut inom tre år. Så där man inte använder återvunnen fiber använder DS Smith istället ny fiber. Enligt DS Smith Fibre Sourcing Policy köps den in från certifierade pappersbruk som i sin tur hämtar sin råvara från ansvarsfullt skötta skogar där hänsyn tas till både människa och miljö.

Genom att använda fiber från hållbara källor har DS Smith lyckats minska CO2-utsläppen med 8.1% per ton produktionsmaterial under 2019.

DS Smith har satt flera ambitiösa mål och en hållbarhetsstrategi om hur man inom de närmsta åren ytterligare ska bidra till en hållbar utveckling – även för nästa generation. Läs mer om detta i broschyren via länken nedan.

https://www.dssmith.com/paper/about/media-centre/2016/11/ds-smith-achieves-sustainability-targets?__hstc=159372389.4c1c75fec57f4f1f723e369a23817164.1599746727400.1603096752931.1603110150987.25&__hssc=159372389.1.1603110150987&__hsfp=1714136649