trajnost

Plastična vs. kartonska embalaža: okolju prijazne rešitve

Trajnostna kartonska embalaža igra pomembno vlogo pri varovanju okolja, obremenjenega s plastiko. Že preproste alternative uporabljenih materialov za embalažo lahko prinesejo velike spremembe. Pravzaprav lahko na ta način v naslednjih desetih letih zmanjšamo uporabo plastike za več milijonov ton.

Želite izvedeti več o tem, kako lahko v trgovinah nadomestimo plastično embalažo? Preberite si naš priročnik Transforming the supermarket aisle (Preoblikovanje supermarketov).

Brezplačno prenesite priročnik >>>

Reciklirna plastika v primerjavi z reciklirano: več kot črno-bela slika

 

Industrija plastične embalaže se je zelo spremenila in se še vedno izrazito razvija. Kljub temu je večja preglednost ključna. Jasno moramo razlikovati med reciklirnimi in recikliranimi materiali. Za običajnega človeka sta (ali naj bi bila) ta dva izraza sopomenki. Vendar reciklirna plastika ni nujno dejansko reciklirana. Izraz reciklirna pove le, da jo je mogoče reciklirati. Znak dveh krožnih puščic večini od nas pomeni recikliranje, kar ustvarja vtis, da se plastika dejansko reciklira. A tovrstni simboli nikoli niso potrošniku jamčili reciklirnosti materialov, temveč so namenjeni zgolj odlagališčem z reciklažnim obratom kot pomoč pri razvrščanju različnih vrst plastike. Ponekod nekaterih vrst plastike še vedno ne sprejemajo v sistem za ravnanje z odpadki. Posledično so potrošniki zmedeni oz. zavedeni. Ravno tako embalažna industrija glede tega ni bila dovolj iskrena.

Reciklaža papirja

Recikliranje je seveda boljša možnost kot onesnaževanje oceanov s plastiko in kemikalijami. Reciklaža nekaterih vrst plastike je včasih energetsko zelo intenzivna. Nekatere materiale, npr. vrečke za živila in polistiren, je tehnično mogoče reciklirati. Verjetnost, da jih bomo kadar koli reciklirali, pa je izjemno majhna. Zakaj? Ker ni jasno, ali je njihovo recikliranje za okolje boljše ali slabše. Transport majhne teže vrečk in polistirena povzroči višjo stopnjo izpustov ogljikovega dioksida. Morda gre za kompromis med izpusti ogljikovega dioksida in reciklirnostjo – moramo res izbrati med zmanjšanjem podnebnih sprememb in prenehanjem onesnaževanja oceanov s plastiko? Problem nastane, ker je za recikliranje vrečk za živila opremljenih le nekaj obratov na celem svetu. Prevoz teh materialov čez pol sveta samo zaradi recikliranja bi povzročil bistveno večji ogljični odtis, da višjih stroškov niti ne omenjamo. Je torej recikliranje trenutno neuspešno? Dejansko je zelo težko oceniti situacijo, saj ni mogoče natančno izmeriti in primerjati teh dveh situacij. Vemo pa, da se še vedno proizvaja ogromno plastike, ki jo je komajda mogoče reciklirati.

Trenutek za spremebo: nič več plastike

Se plastika v okolju res nikoli ne razgradi?

 

Približno tretjina vse proizvedene plastike prodre v naše ekosisteme, kjer ostane približno sto let. Na srečo ni vse tako črno. Zgodba o plastiki ima »več odtenkov« in takšne so tudi njene rešitve. Velike blagovne znamke in prodajalci se začenjajo zavedati, da je rešitev za bolj trajnostno in inovativno prihodnost v kombinaciji številnih različnih pobud, pri čemer je vsaka pomembna. Nesmiselno bi bilo začeti reciklirati kar vsepovprek, saj za nekatere vrste plastike preprosto ni trga. Kdo bo uporabljal reciklirano plastiko, ko jo proizvedemo, ostaja eden večjih izzivov. Obstajajo številne vzorne pobude, kot je na primer podjetje Terracycle, ki se ukvarja z recikliranjem do zdaj nereciklirne plastike. To je odlična iniciativa. Vzpostavili so partnerstvo z nekaterimi večjimi blagovnimi znamkami, a kljub temu gre za manjvrednostno recikliranje, katerega produkt je plastika nizke kakovosti. Je recikliranje edini odgovor? Seveda ni. Navsezadnje želimo vlagati v rešitve višje kakovosti. Na primer razgrajevanje plastike, ki je ekonomsko bolj vzdržno in zagotavlja bolj trajnostne rezultate.

Skladno s poročilom iz leta 2017 »The New Plastics Economy: Catalysing action« (Nova ekonomija plastike: akcija kataliziranja), ki sta ga pripravila Svetovni gospodarski forum in Fundacija Ellen MacArthur, moramo vzpostaviti bolj krožno gospodarstvo, kjer plastika nikoli ni odpadek in ne onesnažuje. Poročilo vsebuje akcijski načrt, ki ga je podprlo več kot 40 vodilnih panožnih podjetij ter predvideva povečanje reciklaže in ponovne uporabe plastične embalaže do 70 % ter inovacije in preoblikovanje za ostalih 30 %.

Nujno moramo preoblikovati globalne tokove materialov plastične embalaže, če želimo tudi v prihodnje izkoriščati prednosti tega vsestranskega materiala ...

Citat: Paul Polman, CEO, Unilever

V ta namen omenjajo tri strategije za preoblikovanje globalne industrije plastične embalaže. Prva strategija: z radikalnim povečanjem stopnje reciklaže in izboljšanjem kakovosti je treba odstraniti vso problematično in nepotrebno plastiko. V Fundaciji Ellen MacArthur pravijo: »Brez korenitega preoblikovanja in inovativnosti približno 30 % plastične embalaže nikoli ne bo ponovno uporabljene ali reciklirane.« Fundacija spodbuja podjetja k raziskovanju novih tehnologij, npr. kemičnega recikliranja, za preoblikovanje trenutno nereciklirne plastične embalaže v novo plastiko, ali k uporabi kompostirne embalaže. Druga: ponovna uporaba plastike ponuja ekonomsko privlačno priložnost za vsaj 20 % plastične embalaže. Zato moramo uvesti inovativne strategije pakiranja, s katerimi bomo zagotovili, da je plastiko, ki jo dejansko potrebujemo, mogoče ponovno uporabiti, reciklirati ali kompostirati. Hkrati je treba razviti nove krožne modele, pri katerih embalaža za ponovno uporabo nadomesti embalažo za enkratno uporabo. Tretja: vse plastične izdelke, ki jih uporabljamo, moramo z boljšo uporabo vključiti v ekonomijo krožnega sistema. Tako jih bomo ohranili v gospodarstvu in posledično ne bomo obremenjevali okolja z odpadki. S preoblikovanjem embalaže in sistemov za upravljanje odpadne embalaže bi lahko utrdili sistem recikliranja. To je ekonomsko privlačna alternativa odlaganju odpadkov na smetiščih in sežigu odpadkov za preostalih 50 % plastične embalaže.

Tri strategije za transformacijo trga plastične embalaže

Kartonska embalaža kot vsestranski odgovor

 

Embalažna industrija se mora zavestno odločiti za boljšo embalažo, pri čemer lahko kartonska embalaža igra izjemno vlogo. Nekatere spremembe so preproste:

Boljše embalažne rešitve

Večinoma so plastične embalažne rešitve kompleksne, vendar kljub temu obstajajo sorazmerno preproste in trajnostne možnosti za embalažo. V nadaljevanju navajamo nekaj primerov, kjer je mogoča preprosta zamenjava plastičnih materialov – embalažne rešitve, ki jih priporoča podjetje DS Smith:

  • Termoskrčljiva folija

Povsem očitna in nepotrebna uporaba plastike je termoskrčljiva folija na steklenicah in konzervah. Lahko jo prenehate uporabljati. Dejansko nima velikih prednosti pred kartonskimi pladnji in jo lahko nadomestimo, ko naredimo nekaj manjših sprememb v obliki kartonskega pladnja.

  • Embalaža za sadje

Sadje in zelenjava se pogosto transportirata v plastičnih košaricah. Trenutno so tovrstne košarice izdelane iz ene najmanj reciklirnih plastik. Plastične košarice je mogoče zlahka nadomestiti s papirnatimi. Kmalu bo tudi razvoj alternativ plastičnih prozornih ovojev za pakete sadja in zelenjave omogočil druge možnosti pakiranja.

  • Polistiren

Gre za sicer lahek material, ki pa ga ni ekonomično reciklirati. Polistiren bo v naslednjem desetletju najverjetneje izločen iz uporabe. V celoti se mu lahko izognete z uporabo kartonske embalaže prave velikosti, ki omogoča ustrezno zaščito – tako preprosto je.

  • Embalažna polnila e-commerce paketov

Folija z zračnim polnilom in vrečke z zračnimi mehurčki so izdelane iz mehke plastike, vendar omogočajo le 7- do 15-odstotno recikliranje. Obstajajo poznane alternative: kartonska polnila, papirna polnila in celo papirna polnila z zračnimi mehurčki. Rešitev je tudi embalaža pravih dimenzij, kjer polnil ne potrebujete.

Če gledamo širše, ne obstaja samo ena preprosta rešitev, ki bi preprečila onesnaževanje oceanov s plastiko. Karton ni vsestransko nadomestljiv – kot ste verjetno že ugotovili, so običajno rešitve kompleksnejše – vendar si je kljub temu treba prizadevati za pogostejšo uporabo kartona kot embalažnega materiala. Obstajajo nekateri zanimivi novi materiali, ki jih lahko kombiniramo z valovitim kartonom, kot je na primer tanek zaščitni sloj, ki ga je mogoče v celoti kompostirati doma. Z malo kreativnosti pridemo do novih zamisli, kako lahko karton uporabimo na nov, drugačen način. Poglejmo si primer kavnih skodelic za enkratno uporabo. Čeprav vsi vemo, da je za okolje boljše uporabljati kavne skodelice za večkratno uporabo, jih kljub temu ne uporabljamo. Podjetje DS Smith je vzpostavilo shemo zbiranja in reciklaže kavnih skodelic za enkratno uporabo. Povezali so se z neodvisnimi podjetji v Združenem kraljestvu, kjer ponujajo posebej oblikovane zabojnike za odlaganje kavnih skodelic, s katerimi bi lahko dosegli recikliranje na stotine milijonov skodelic letno.

Želite izvedeti več o tem, kako se lahko spoprimete z zamenjavo plastike? Brezplačno prenesite naš priročnik  Transforming the supermarket aisle (Preoblikovanje supermarketov).

 

Tranformacija supermarketov - brezplačno poročilo